Overnight politika Dukascopy Bank je zaměřená na poskytování vysoce-konkurenčních rolovacích (ang. rollover) podmínek svým klientům. Dukascopy Bank aplikuje různá rolovací poplatky pro klienty s vyšším obratem pro poskytnutí lepších podmínek nočního obchodování.

Rollover pravidla se dynamicky mění na základě obchodní aktivit klienta. Obchodní aktivita je počítaná jako celkový objem obchodů (volume) klienta na všech jeho účtech vydělená součtem obchodního a nočního objemu obchodů za posledních 30 dní.

Obchodní aktivita
=
Objem obchodů*
Objem obchodů + Noční objem obchodů**
×
100%
 • *Součtem všech exekuovaných obchodů kromě rolovacích obchodů. 
 • **Součtem otevřených rollover obchodů.

Obchodní aktivita zobrazuje tendenci obchodníka obchodovat převažně přes den (intraday) než držet pozice přes noc (overnight). Obchodní aktivita je kalkulovaná denně v čase vyrovnání na konci obchodního dne a rollover pravidla jsou definovány na základě procentuálních úrovní níže:

Rollover pravidla Požadovaná obchodní aktivita
Premium > 90%
Advanced > 20%
Regular ≤ 20%

Pokročilá Rollover pravidla jsou aplikovany jako základní v případě, že obchodní historie není delší než 30 dní a je poskytována jako cílová úroveň, která zabezpečí klientovi atraktivní poplatky. Avšak klienti s obchodní aktivitou výšší než 90% můžou profitovat z takzvaných Premium swap rates. Klienti můžou vidět svá rollover pravidla aplikovaná na jejich účtě v reportu zvaném "Rollovers". Pro více informací o obchodní aktivitě nasledujte příklady níže.

 • Příklad 1

  Za posledních 30 dní otevře obchodník 6 pozic v hodnotě 1 million, uzavře 5 pozic ve stejný den a ponechá 1 pozici přes noc.

  Objem otevřených obchodů 6'000'000
  Objem uzavřených obchodů 5'000'000
  Rolovací objem v období 1 dne 1'000'000
  Celkový objem obchodů 11'000'000
  Celkový objem obchodů s rolovacím objemem 12'000'000

  Obchodní aktivita: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
  Aplikovatelná rollover pravidla: Premium

  Příklad 2

  Za posledních 30 kalendářních dnů, obchodník otevře pozici 1 milion a drží ji na 9 dní před tím, než jí uzavře.

  Objem otevřených obchodů 1'000'000
  Objem uzavřených obchodů 1'000'000
  Rollover objem v období 9 dní 9'000'000
  Celkový objem obchodů 2'000'000
  Celkový objem obchodů s rolovacím objemem 11'000'000

  Obchodní aktivita: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
  Aplikovatelná rollover pravidla: Regular

Please beware that on certain calendar days, multiple swaps must be applied and that consequently, your own calculation of applicable swap points may differ from swap points charged or credited to your account. If in doubt, please contact the Trading Support Desk.

Rollover proces

Overnight procedura opisuje denní rollover proces, na základě kterého je přispůsobená expozice další obchodní den. Tahle procedura je také zvaná "position roll", "carry" nebo "overnight swap"; je potřebný vyhnout se příjmu obchodované měny a vyrovnání z obchodu (full cash delivery). Proces vyrovnání na konci obchodného dne je o 21:00/22:00 GMT [v závisloti od letního/zimního času]. Zopár rollover obchodů je rezervován pro každou otevřenou pozici, když existujíci pozice jsou zavřeny v předešlý obchodní den za vyrovnávací cenu (settlement price) a současně otevřeny v nový obchodní den za vyrovnávací cenu +/- upravenou o overnight změnu z tabulky. Tyto obchody jsou označené jako "rollover close" nebo "rollover open" a mohou být vyhledány v portfoliu a denních výkazech. Navíc klienti mohou vidět vlyv rolovacích úprav v reportu pozic.

Aktualizace swapů

Noční swapi vycházejí z referenčních úrokových sazeb centrální banky v tabulce níže. Noční swapy se mohou mněnit se změnami úrokových sazeb dvou konkrétnich měn. Avšak Dukascopy Bank aktualizuje své sazby na základě mezibankovních nočních swapů.

Dukascopy Bank používa nasledující sazby centrálnich bank na nastavení svých nočních swapů. Je nutno zdůraznit, že Dukascopy Bank přidáva vlastní náklady (carry costs) k daným sazbám.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate

Účty bez swapů

Účty bez swapů jsou obchodní účty akceptující Islamské náboženské principy.

Overnight swap/poplatek, který je účtován jako cenový rozdíl mezi rollover close a otevřenými obchody není u tohoto typu účtu aplikován. Oba rolovací obchody jsou rezervovány na stejné ceně. The Client will not be credited nor debited any interest on any open position in their trading account with Dukascopy Bank at the closing of each business day (21:00/22:00 GMT summer/winter time).

Oba rolovací obchody jsou rezervovány na stejné ceně.

 • Jako dodatek k standardním komisím se zde účtuje extra poplatek 5 USD za 1 milion USD pro měny a 7.5 USD za 1 milion USD pro vzácné kovy
 • Dukascopy vypočítá rozdíl mezi komisí zaplacenou klienty extra a hodnotou swapu, který nebyl započítán na obchodním účetu díky programu "účty bez swapů". Pokud je rozdíl negativní (deficit), Dukascopy zablokuje další obchodní aktivity na účtu uzavřením aktuálních pozic a zrušením čekajících příkazů, jakmile je kapitál nižší jak abloslutní hodnota deficitu

Deficit je kalkulován na konci dne v čase settlmentu a bude aplikován ve formě minimálního Stop Lossu.

Deficit účtu bude odečten z účtu:

 • Klient stiskne tlačítko "Pay Deficit" na tlačítku Rollover Policy report
 • Je vyšší než ekvivalent 5 000 USD nebo 10% zůstatku na účtu
 • Pakliže jsou rolovací pravidla u účtů bez swapů již neplatný
 • Pakliže je celá částka vybrána z účtu
 • Účet se vztahují poplatky za neaktivitu

Celková částka výběru nemůže převýšit rozdíl mezi kapitálem na účtu a deficitem.

Dukascopy Bank může změnit, upravit nebo doplnit, častečne nebo úplně, výše zmíněne podmínky. Dukascopy Bank může zamítnout / zrušit tyto účety podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo odečíst deficit kdykoliv.

Jakýkoli obchodník může požádat o / zrušit svůj účet bez swapů přímo z obchodní platformy v části reporty.

 Settlement

Settlement je prováděn denně a zahrnuje všechny poobchodní operace včetně vyrovnání obchodů, rollovers, účtování komisí podle volume, denní převod zisků a ztrát a ostatní operace, které se vykonávají na konci obchodního dne (pro více informací se odvolejte na část Overnight politika). Settlement je uskutečňěn v 21:00/22:00  GMT a je vykonávan v základní měne účtu. Velikost účtu je aktualizována denně po settlmentu. Klienti můžou sledovat historii účtu v různych reportech přímo z platformy nebo z webového přístupu na svém účetu.