CFDs kryptoměn overnight.

Dukascopy Europe Overnight je zaměřen na poskytování vysoce konkurenceschopných podmínek, aby se podtrhlo postavení banky. Dukascopy poskytuje různé overnight podmínky, aby zajistila, že vyšší obrat z obchodování pro klienta bude mít za následek lepší overnight podmínky.

Pravidla rollover obchodních účtů jsou dynamicky určována úrovní obchodní aktivity (obchodní aktivita). Obchodní aktivita je vypočítána jako celkový objem obchodování na všech obchodních účtech klienta děleno součtem obchodního a overnight objemu za posledních 30 kalendářních dnů.
Trading Aktivita =  Trading Volume  x 100%
Trading Volume + Overnight Volume

Poznámka: Overnight volume je součtem všech rollover otevřených obchodů. Objem obchodování je součtem všech provedených příkazů, s výjimkou obchodů s rolloverem.

Trading aktivita odráží tendenci obchodníka obchodovat intraday častěji než držet pozice přes noc. Obchodní aktivita se přepočítává denně v době vypořádání a zásady rolloveru jsou definovány podle níže uvedených procentních úrovní:

Rollover Policy Požadovaná Trading Aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Pokročilá pravidla pro rollover je ve výchozím nastavení použita v případě, že v posledních 30 dnech chybí statistika obchodování a je poskytována jako cílová úroveň, která zajistí atraktivní rollover ceny zákazníkům. Obchodníci s vyšší obchodní aktivitou nad 90% mohou mezitím využít úrokové sazby se swapy. Klienti si mohou prohlédnout pravidla rolloveru aplikovaná na své účty v reportu s názvem "Rollovers". Další informace o aktivitě obchodování naleznete v následujících příkladech.

Příklady výpočtu obchodní aktivityPříklad 1:
Za posledních 30 kalendářních dnů obchodník otevírá 6 pozic o objemu 1 milion, uzavírá 5 pozic ve stejný den a udržuje jednu pozici přes noc.

Počátečný objemu obchodu
6 000 000
Částečně uzavřený obchodní volume
5 000 000
Rollover otevřený volume jednoho dne
1 000 000
Cotal trading volume
11 000 000
Total trading a overnight volume
12 000 000
Trading Aktivita: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Aplikovaný rollover: Premium

 

Příklad 2:
Za posledních 30 kalendářních dnů obchodník otevírá pozici o celkovém objemu 1 milionu na 9 dní před uzavřením.

Počátečný objemu obchodu
1 000 000
Uzavřený objem obchodu
1 000 000
Rollover volume 9 dní
9 000 000
Total trading volume
2 000 000
Total trading a overnight volume
11 000 000
Trading Aktivita: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Aplikovaný rollover: Regular

 

Příklad 3:
Za posledních 30 kalendářních dnů nemá obchodník žádnou obchodní činnost.

Opening trade volume
0
Uzavřený objem obchodu
0
Rollover volume
0
Total trading volume
0
Total trading a overnight volume
0
Trading Aktivita: 0%
Aplikovaný rollover ve výchozím stavu: Advanced

 

 Settlement

Settlement je prováděn denně a zahrnuje všechny poobchodní operace včetně vyrovnání obchodů, rollovers, účtování komisí podle volume, denní převod zisků a ztrát a ostatní operace, které se vykonávají na konci obchodního dne (pro více informací se odvolejte na část Overnight politika). Settlement je uskutečňěn v 21:00/22:00  GMT a je vykonávan v základní měne účtu. Velikost účtu je aktualizována denně po settlmentu. Klienti můžou sledovat historii účtu v různych reportech přímo z platformy nebo z webového přístupu na svém účetu.