CFDs kryptoměn overnight.

Dukascopy Europe Overnight je zaměřen na poskytování vysoce konkurenceschopných podmínek, aby se podtrhlo postavení banky. Dukascopy poskytuje různé overnight podmínky, aby zajistila, že vyšší obrat z obchodování pro klienta bude mít za následek lepší overnight podmínky.

Rollover pravidla se dynamicky mění na základě obchodní aktivit klienta. Obchodní aktivita je počítaná jako celkový objem obchodů (volume) klienta na všech jeho účtech vydělená součtem obchodního a nočního objemu obchodů za posledních 30 dní.

Obchodní aktivita
=
Objem obchodů
Objem obchodů + Noční objem obchodů
x
100%

Poznámka: Overnight volume je součtem všech rollover otevřených obchodů. Objem obchodování je součtem všech provedených příkazů, s výjimkou obchodů s rolloverem.

Obchodní aktivita zobrazuje tendenci obchodníka obchodovat převažně přes den (intraday) než držet pozice přes noc (overnight). Obchodní aktivita je kalkulovaná denně v čase vyrovnání na konci obchodního dne a rollover pravidla jsou definovány na základě procentuálních úrovní níže:

Rollover pravidla Požadovaná obchodní aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Pokročilá Rollover pravidla jsou aplikovany jako základní v případě, že obchodní historie není delší než 30 dní a je poskytována jako cílová úroveň, která zabezpečí klientovi atraktivní poplatky. Avšak klienti s obchodní aktivitou výšší než 90% můžou profitovat z takzvaných Premium swap rates. Klienti můžou vidět svá rollover pravidla aplikovaná na jejich účtě v reportu zvaném "Rollovers". Pro více informací o obchodní aktivitě nasledujte příklady níže.

 

 Settlement

Settlement je prováděn denně a zahrnuje všechny poobchodní operace včetně vyrovnání obchodů, rollovers, účtování komisí podle volume, denní převod zisků a ztrát a ostatní operace, které se vykonávají na konci obchodního dne (pro více informací se odvolejte na část Overnight politika). Settlement je uskutečňěn v 21:00/22:00  GMT a je vykonávan v základní měne účtu. Velikost účtu je aktualizována denně po settlmentu. Klienti můžou sledovat historii účtu v různych reportech přímo z platformy nebo z webového přístupu na svém účetu.