Komise z obchodovaného objemu jsou účtovány v základní měne za každý exekuovaný obchod. Komise z obchodovaného objemu je vyjádřena v USD za zobchdovaný 1 milion USD.

Komise z obchodovaného objemu jsou konvertovány do základní měny držitele účtu.

Pro individuálni klienty (Self Traders) se komise z obchodovaného objemu odvozují od Čistého vkladu a Kapitálu jak vysvětluje tabulka níže:

Čistý vklad
(USD nebo ekvivalent)
Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
Vklad u Dukascopy Vklad pomocí bankových garancí
Měna Vzácné kovy, CFD* Měna Vzácné kovy
< 5 000 35 52.5 N/A N/A
≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A
≥ 10 000 30 45 N/A N/A
≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A
≥ 50 000 18 27 N/A N/A
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22.5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000
10
15
18
27
Čistý vklad - je součet všech vkladů znížený o součet všech výběrů v USD ekvivalentech.

 
Kapitál 
(
USD nebo ekvivalent)
Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
Vklad u Dukascopy Vklad pomocí bankových garancí
Měna Vzácné kovy, CFD* Měna Vzácné kovy
< 5 000 35 52.5 N/A N/A
≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A
≥ 10 000 30 45 N/A N/A
≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A
≥ 50 000 18 27 18 27
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22.5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000
10
15
18
27
Kapitál - odhad velikosti účtu v USD ekvivalentech v čase vyrovnání (settlement).

 

*Různé poplatky se vztahují na CFD na jednotlivé akcie (viz "Komise CFD, ETF CFD na akcie")

V případě, že všechna 3 kritéria (Čistý vklad, Kapitál, Obchodovaný objem) vedou k rozdílným cílovým komisím, Dukascopy Europe aplikuje ty nejnižší (jak uvádí příklady níže).

Pro individuální obchodníky s několika účty u Dukascopy Europe, Čistý vklad, Kapitál a Obchodovaný objem jsou kumulovány a konečné sumy slouží na určení cílových komisí pro klienta na všech jeho účtech.

Komise z obchodovaného objemu jsou určovány na denní báze v čase vyrovnání (settlement time). Nová výška komisí jse bude aplikovat nasledujíci obchodní den.

Komise CFD, ETF CFD na akcie:

    Market     Volume commission Min. commission
Austria EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 60.00
Finland EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
France EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Germany EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Hong Kong HKD 0.15% of trade value HKD 30.00
Japan JPY 0.18% of trade value JPY 1000
Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Norway NOK 0.10% of trade value NOK 80.00
Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Spain EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 80.00
Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 8.00
UK GBP 0.10% of trade value GBP 7.00
US USD 0.02 per share USD 10.00

Pro klienty využívající externího správce/zástupce, komise z objemu můžou dosáhnout maximálně 100 USD za zobchodovaný 1 milion USD.

Pro Správcovské Účty u Dukascopy Europe jsou komise z objemu 40 USD za obchodovaný 1 milion a jsou zahrnuti ve výměnných kurzech.

Všechny komise z obchodovanýho objemu jsou konvertovány do základní měny držitele účtu v momentu, kdy je obchod uskutečněn. Výška komise je definována jako průměrná hodnota z poslední 10 sekundové svíčky.

Pro více informací o Dukascopy Europe ECN Účtech nás prosím kontaktujte na: [email protected]opy.eu,

telefonicky na: +371 67 399 000 nebo požádejte o hovor od nás.

Příklady kalkulace komisí z obchodovaného objemu v závislosti od Čistého vkladu, Kapitálu a Objemu obchodů:

Příklad 1:

Základní měna klientova účtu: USD
Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání USD 50 000
Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání: USD 48 900
Komise podle Čistého vkladu: USD 18
Komise podle Kapitálu: USD 25
Aplikovatelný komise: USD 18

Obchod udělaný v další obchodný den: BUY USD/CHF 2 000 000
Komise: USD 2 x 18 = USD 36

Příklad 2:

Základní měna klientova účtu: CHF
Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání USD 5 000
Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání: USD 18 700
Komise podle Čistého vkladu: USD 33
Komise podle Kapitálu: USD 30
Aplikovatelný komise: USD 30

Obchod udělaný v další obchodný den: BUY EUR/USD 100 000
EUR/CHF konverze v čase vyrovnáni 1.4750
Komise: EUR 0.1 x 1.4750 x 30 = CHF 4.43

Poplatky z převodu

V rámci Dukascopy Europe
Bez poplatků
V rámci Dukascopy Group
Bez poplatků
Odcházejíci převody*
Bez poplatků
Uzavření**
Bez poplatků
Údržba***
od 0 do 40 EUR ročně na jednoho klienta

* Dukascopy Europe does not charge any fees for outgoing wire transfers, however, commissions may be charged by our custodian and other third-party banks. Wire transfers in PLN to the banks based in Poland are free of charge. All other wire transfers are processed by Dukascopy Bank. You may find transfer fees charged by Dukascopy Bank on their website.

** Dukascopy Europe IBS AS may close, without further notice, any Trading Account left unfunded for more than 360 days or with insufficient balance to pay the accrued fees.

*** 
During the first 360 days after opening, Trading Accounts are free of Maintenance Fees. After this period, Trading Accounts remain free of charge for clients having had at least one open position on the SWFX - Swiss FX Marketplace or one online currency conversion during the last 182 days. Otherwise, Dukascopy Europe IBS AS charges EUR 20 as Maintenance Fees every 182 days, as long as there is no trade/open position/online currency conversion. Maintenance Fees are capped at EUR 40 per year and per client, regardless the number of Trading and Savings sub-accounts of each client, save exceptions subject to specific agreement.

 

01.01.2017 - Account is opened. First 182 days are not subject to Maitenance fees
01.08.2017 - the only trade is made
30.12.2017, after 363 days - Maintenance fees review mechanism is triggered and it looks back 182 days, i.e. up to 01.07.2017
No Maintenance fees are charged as there was a trade done in the last 182 days
01.01.2017 - Account is opened. First 182 days are not subject to Maitenance fees
01.05.2017 - the only trade is made
30.12.2017, after 363 days - Maintenance fees review mechanism is triggered and it looks back 182 days, i.e. up to 01.07.2017
31.12.2017, on 364th day the Maintenance fees in the amount of 20 euro are charged

Konverze měn

Online konverze měn, vklady, výběry, interní a externí převody, různé druhy poplatků, kompenzace a úpravy, které vyžadují konverzy měn jsou prováděny dle aktuálního spotového kurzu Dukascopy Europe a navýčeny o poplatek v níže uvedené tabulce.

Konvertovaný množstvo
(v základní měne měnového páru)
Poplatek
< 10'000 1.00%
≥ 10'000 0.75%
≥ 50'000 0.50%
≥ 100'000 0.20%
≥ 500'000 0.10%
≥ 1'000'000 0.05%

Výsledky transakce (zisk/strata) a obchodní komise v jiné než základní měně účtu klienta zahrnují poplatky za převod nebo konverzy měny. Tyhle konverze jsou vykonávany pomocí Dukascopy Europe sadzby v čase vyrovnání navýšeny o poplatek 0.1%.