Základní charakteristikyMožnosti fundováníPožadavky na MarginOvernight PravidlaSMS notifikace

We regret to inform you that due to regulatory reasons, Dukascopy Bank SA does not open Live accounts for the residents of the country selected by you.

Select country
Phone code
Select currency
*Show disclaimer

By clicking on "Open Demo" you express your desire to be called back by our representatives both from the Swiss headquarters and our worldwide subsidiaries, branches and/or representative offices. You hereby agree that your demo account information will be shared with such representatives allowed to take contact with you. You hereby waive the benefit of Swiss banking secrecy in this respect towards the above mentioned persons and entities. Confidentiality of your personal data will be ensured throughout the group, regardless of the location of specific group units. reCAPTCHA Privacy Terms

Success!

Please check your email (%email%) to access your account

Error!

Something went wrong. Please, refresh the page and try one more time.

Overnight Pravidla

Overnight politika Dukascopy Bank je zaměřená na poskytování vysoce-konkurenčních rolovacích (ang. rollover) podmínek svým klientům. Dukascopy Bank aplikuje různá rolovací poplatky pro klienty s vyšším obratem pro poskytnutí lepších podmínek nočního obchodování.

Rollover pravidla se dynamicky mění na základě obchodní aktivit klienta. Obchodní aktivita je počítaná jako celkový objem obchodů (volume) klienta na všech jeho účtech vydělená součtem obchodního a nočního objemu obchodů za posledních 30 dní.

Obchodní aktivita =  Objem obchodů  x 100%
Objem obchodů + Noční objem obchodů

Pozn: Noční objem obchodů je součtem otevřených rollover obchodů. Objem obchodů je součtem všech exekuovaných obchodů kromě rolovacích obchodů. 

Obchodní aktivita zobrazuje tendenci obchodníka obchodovat převažně přes den (intraday) než držet pozice přes noc (overnight). Obchodní aktivita je kalkulovaná denně v čase vyrovnání na konci obchodního dne a rollover pravidla jsou definovány na základě procentuálních úrovní níže:

Rollover pravidla Požadovaná obchodní aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Pokročilá Rollover pravidla jsou aplikovany jako základní v případě, že obchodní historie není delší než 30 dní a je poskytována jako cílová úroveň, která zabezpečí klientovi atraktivní poplatky. Avšak klienti s obchodní aktivitou výšší než 90% můžou profitovat z takzvaných Premium swap rates. Klienti můžou vidět svá rollover pravidla aplikovaná na jejich účtě v reportu zvaném "Rollovers". Pro více informací o obchodní aktivitě nasledujte příklady níže.

Příklady kalkulace obchodní aktivity  Příklad 1:
Za posledních 30 dní otevře obchodník 6 pozic v hodnotě 1 million, uzavře 5 pozic ve stejný den a ponechá 1 pozici přes noc.

Objem otevřených obchodů
6 000 000
Objem uzavřených obchodů
5 000 000
Rolovací objem v období 1 dne
1 000 000
Celkový objem obchodů
11 000 000
Celkový objem obchodů s rolovacím objemem
12 000 000
Obchodní aktivita: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Aplikovatelná rollover pravidla: Premium

 

Příklad 2:
Za posledních 30 kalendářních dnů, obchodník otevře pozici 1 milion a drží ji na 9 dní před tím, než jí uzavře.

Objem otevřených obchodů
1 000 000
Objem uzavřených obchodů
1 000 000
Rollover objem v období 9 dní
9 000 000
Celkový objem obchodů
2 000 000
Celkový objem obchodů s rollover objemem
11 000 000
Obchodní aktivita: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Aplikovatelná rollover pravidla: Regular

 

Příklad 3:
Za posledních 30 dní nemá obchodník žádné aktivity.

Objem otevřených obchodů
0
Objem uzavřených obchodů
0
Rollover objemy v čase otevření
0
Celkový objem obchodů
 
0
Celkový objem obchodů s rollover objemem
0
Obchodní aktivita: 0%
Aplikovatelná rollover pravidla: Pokročilá

 

Disclaimer:
Please beware that on certain calendar days, multiple swaps must be applied and that consequently, your own calculation of applicable swap points may differ from swap points charged or credited to your account. If in doubt, please contact the Trading Support Desk.
Rollover proces

Overnight procedura opisuje denní rollover proces, na základě kterého je přispůsobená expozice další obchodní den. Tahle procedura je také zvaná "position roll", "carry" nebo "overnight swap"; je potřebný vyhnout se příjmu obchodované měny a vyrovnání z obchodu (full cash delivery). Proces vyrovnání na konci obchodného dne je o 21:00/22:00 GMT [v závisloti od letního/zimního času]. Zopár rollover obchodů je rezervován pro každou otevřenou pozici, když existujíci pozice jsou zavřeny v předešlý obchodní den za vyrovnávací cenu (settlement price) a současně otevřeny v nový obchodní den za vyrovnávací cenu +/- upravenou o overnight změnu z tabulky. Tyto obchody jsou označené jako "rollover close" nebo "rollover open" a mohou být vyhledány v portfoliu a denních výkazech. Navíc klienti mohou vidět vlyv rolovacích úprav v reportu pozic.

Aktualizace swapů

Noční swapi vycházejí z referenčních úrokových sazeb centrální banky v tabulce níže. Noční swapy se mohou mněnit se změnami úrokových sazeb dvou konkrétnich měn. Avšak Dukascopy Bank aktualizuje své sazby na základě mezibankovních nočních swapů.

Dukascopy Bank používa nasledující sazby centrálnich bank na nastavení svých nočních swapů. Je nutno zdůraznit, že Dukascopy Bank přidáva vlastní náklady (carry costs) k daným sazbám.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
Účty bez swapů

Účty bez swapů jsou obchodní účty akceptující Islamské náboženské principy.

Overnight swap/poplatek, který je účtován jako cenový rozdíl mezi rollover close a otevřenými obchody není u tohoto typu účtu aplikován. Oba rolovací obchody jsou rezervovány na stejné ceně.

Jako dodatek k standardním komisím se zde účtuje extra poplatek 5 USD za 1 milion USD pro měny a 7.5 USD za 1 milion USD pro vzácné kovy;
Dukascopy vypočítá rozdíl mezi komisí zaplacenou klienty extra a hodnotou swapu, který nebyl započítán na obchodním účetu díky programu "účty bez swapů". Pokud je rozdíl negativní (deficit), Dukascopy zablokuje další obchodní aktivity na účtu uzavřením aktuálních pozic a zrušením čekajících příkazů, jakmile je kapitál nižší jak abloslutní hodnota deficitu.

Deficit je kalkulován na konci dne v čase settlmentu a bude aplikován ve formě minimálního Stop Lossu.
Deficit účtu bude odečten z účtu:

  • Pakliže jsou rolovací pravidla u účtů bez swapů již neplatný;
  • Pakliže je celá částka vybrána z účtu;
  • účet se vztahují poplatky za neaktivitu.

Celková částka výběru nemůže převýšit rozdíl mezi kapitálem na účtu a deficitem.
Dukascopy Bank může změnit, upravit nebo doplnit, častečne nebo úplně, výše zmíněne podmínky. Dukascopy Bank může zamítnout / zrušit tyto účety podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo odečíst deficit kdykoliv.

Jakýkoli obchodník může požádat o / zrušit svůj účet bez swapů přímo z obchodní platformy v části reporty.


 


Contacts   Hot Links   Search
Dukascopy Bank SA
ICC, Entrance H, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, Switzerland
tel: +41 22 799 4888, fax: +41 22 799 4880
Site Map
Report an issue
© 1998-2018 Dukascopy® Bank SA

On-line Currency forex trading with Swiss Forex Broker - ECN Forex Brokerage,
Managed Forex Accounts, introducing forex brokers, Currency Forex Data Feed and News
Currency Forex Trading Platform provided on-line by Dukascopy.com

All trading related information on the Dukascopy website is not intended for Belgian and Canadian residents.

An error correcting system is functioning on our website. If you find a mistake you are able to send us a notification.
Simply highlight the error and press Ctrl + Enter and then follow the instructions.