Obchodování s DukascopyForex ECN ÚčtyObchodní poplatkyBonus ProgramyForex obchodní platformyGold AccountsSprávcovské účtySocial Signal TradingVisual JForex - Strategy BuilderAutomatické obchodováníAPISWFX Swiss FX MarketplaceOchrana investoraOtevřete LIVE účtyOtevřete DEMO účetLoginWikiVideo TutorialsSeminářeWebinářeiOS™ Obchodní Platforma

We regret to inform you that due to regulatory reasons, Dukascopy Bank SA does not open Live accounts for the residents of the country selected by you.

Select country
Phone code
Select currency
*Show disclaimer

By clicking on "Open Demo" you express your desire to be called back by our representatives both from the Swiss headquarters and our worldwide subsidiaries, branches and/or representative offices. You hereby agree that your demo account information will be shared with such representatives allowed to take contact with you. You hereby waive the benefit of Swiss banking secrecy in this respect towards the above mentioned persons and entities. Confidentiality of your personal data will be ensured throughout the group, regardless of the location of specific group units. reCAPTCHA Privacy Terms

Success!

Please check your email (%email%) to access your account

Error!

Something went wrong. Please, refresh the page and try one more time.

Ochrana investora

Ochrana vkladů

Dukascopy Bank SA je stejně jako všechny banky a obchodníci s cennými papíry ve Švýcarsku povinným signatářem "Swiss banks and securities dealers’ agreement regarding deposits protection". Vklady klientů jsou chráněny do maximální výše 100.000 CHF na klienta. Ochrana vkladů je podrobně vysvětlena na www.einlagensicherung.ch/en.

Klienti Dukascopy Europe jsou chráněny v souladu s předpisy Evropské unie až do 20 000 EUR na klineta.

Žádné platby za záporný zůstatek

Dukascopy Bank IBS AS vám nabízí výjimku z povinnosti dodatečných plateb v případě záporného zůstatku na Vašem obchodním účtu. V souladu s rozhodnutím přijatým dne 10. srpna 2017 nebudou klienti splácet záporné zůstatky na svých účtech. V důsledku toho neztratíte více než prostředky investované na obchodním účtu. Upozorňujeme, že výše uvedená výjimka platí také pro již existující klienty.

Manažment rizika protistrany / kreditní riziko u Dukascopy Bank

Vaše finanční prostředky jsou chráněny s obezřetným manažmentem Dukascopy Bank a jejích aktiv a likvidity. Bankovní aktiva Dukascopy sestávají více než 90% z peněžních prostředků a vazeb Švýcarské konfederace. Dukascopy Bank nedrží rizikové cenné papíry nebo majetek a nenabízí půjčky.

Exkluzivní ochrana kapitálu

Pokud jsou vaše prosředky spravované externím správcem nebo jinou třetí osobou, Dukascopy Bank SA poskytuje jedinečnou příležitost k omezení ztrát na Vašem účtu pomocí "stop-loss" funkce. V případě, že vlastní kapitál na Vašem účtu dosáhne úroveň stanovenou stop-lossem, obchodování se okamžitě deaktivuje a všechny otevřené pozice budou uzavřeny z důvodu ochrany zbývajícího kapitálu před dalšími ztrátami.

Kromě toho Dukascopy Bank SA Vám dává možnost okamžitě zastavit obchodování prováděný Vašim správcem (attorney) na obchodním účtu a snadno uzavřít všechny otevřené pozice jedním klikem na tlačítko v online reportech.

Prosím berte na vědomí, že s cílem poskytnout Váš účet na obchodování třetí straně, včetně Vašich blízkých osob, musíte podepsat souhlas s odevzdaním plní moci v prospěch třetí osoby.

Kontrola slippage

Dukascopy Bank vynakládá veškeré úsilí, aby Vám poskytl nejlepší možné nástroje pro řízení rizik na volatilních trzích.

Pomocí ovládacího prvku kontroly slippage můžete předem nastavit maximální negativní skluz v plnění (slippage), který může ovlivnit cenu provedení příkazu. Můžete dokonce zcela vyloučit možnost negativního skluzu, ale v takovým případě berte na vědomí, že snížení tolerance slippage zvyšuje pravděpodobnost odmítnutí příkazu.

Pro další informace o kontrole slippage nás neváhejte kontaktovat a sledovat naše Wiki.

Uschovejte své uživatelské jméno, heslo a PIN v tajnosti

Třetí osoby jako například externího správce nebo poskytovatele služeb by nikdy neměli žádat o Vaše přístupové kódy a údaje, ale měli by mít zvláštní přístupová práva přímo od Dukascopy Bank. Komunikováním svích přístupových kódů a dat třetím osobám nejen porušujete pravidla zasmlouvněny s Dukascopy Bank, ale také vážně vystavuje Vaše prosředky zneužití či zpronevěře. Kromě toho neidendifikované osoby Dukascopy Bank nemůžou komunikovat s naší podporou obchodu (support), čím by jste mohl vystavit Váš kapitál riziku (např. když pozice na Vašem účtu musí být nutně uzavřena a přístup k internetu zabraňuje přístupu k obchodnímu systému na SWFX).

Forexové podvody

Pro bezpečnost Vašich peněz, investiční příležitosti by měli být vyhodnocovány s tendencí být skeptický o vývoji tru a investice. Dukascopy Bank SA doporučuje obozřetnost, speciálně při nasledujících situacích:

  • Investice "příliš dobré, aby to byla pravda": neobchodujte příležitosti slibující zbohatnutí za jediný den. Nepoužívejte Vaše těžce vydělané peníze, úspory, penzijní fond, nebo zálohu na Váš dům, aby jste investovali do těchto systémů. Existuje riziko, že nikdy nevyděláte své peníze zpět.
  • Sliby zaručených zisků nebo extrémně dobrých výsledků: Každý, kdo tvrdí, že je schopen poskytovat pravidelné měsíční 30% nebo 40% zhodnocení investic slibuje něco, co nemůže být splněno. Takové sliby o obrovských ziscích jsou s největší pravděpodobností falešné a jsou v podstatě taktika, jak se dostat k Vašim penězům
  • Podcenění rizik spojených s obchodováním cizích měn: Vždy byste měli být na pozoru před prohlášením individualit nebo firem slibujících zvrácení Vaši ztráty nebo zaručijící, že Vaše investice zůstanou v bezpečí. Obchodování na forexovém trhu zahrnuje vysoké riziko a může vyústit v ztrátu Všech nebo části vašich investic.
  • Potíže získat informace o subjektu: Nikdy nespolupracujte s kýmkoli, kdo nechce sdílet informace o své minulosti.
  • Převod finančních prostředků třetí osobě: Investor plánující využít obchodní systém Dukascopy Bank SA pro vlastní správu svých zdrojů, využití externího správce nebo třetí strany, musí vložit své finanční prostředky na účet vedený na jméno investora.
Spící účty (dormant accounts)

Váš účet se stane "spící" (ang. "dormant"), pokud Dukascopy Bank SA již není schopná navázat s Vámi kontakt. Tato situace může nastat zejména při změně místa bydliště nebo kontaktních údajů aniž by jste nás informoval, nebo v případě smrti bez předešlého vytvoření právního zástupce, kterého lze kontaktovat. V případě "spánku" bude znovu navázaní kontaktu s Vámi nebo vašimi dědiči pro Dukascopy Bank SA obtížné nebo nemožné. Aby se předešlo "spánku" účtu, Dukascopy Bank SA vám doporučuje:

  • informujte nás ihned když dojde k změně adresy, jména (např. po svadbě);
  • informujte nás pokud jedete mimo Vaše bydliště na dlouhou dobu a chcete zabezpečit korespondenci;
  • jmenujte zmocněnce nebo zástupce s plnou mocí k zastupování, kterého může Dukascopy Bank SA kontaktovat v případě, že se účet stane "spící";
  • informujte přátele (osoby, kterým věříte) o svých bankovních údajech. Dukascopy Europe IBS AS může poskytnout informace jenom osobám, které jsou oprávněni jednat ve vašem jménu na základě písemně potvrzeného a ověřeného formuláře;
  • sestavit seznam aktiv a jmén příslušných bank, kde jsou uloženy.

Dukascopy Bank SA je povinná reportovat všechny "spící" účty s kapitálem výšším než 100 CHF do centrální databáze, která je přístupná pouze švýcarskému bankovnímu ombudsmanovi (Swiss Banking Ombudsman http://www.bankingombudsman.ch). Every person suspecting assets to which they are entitled to with an unknown bank in Switzerland can ask the Central Claims Office of the Swiss Banking Ombudsman for the polling of the databank of all dormant customer relationships.

Spící účty (dormant accounts) a poplatky.

Dormant Accounts Authorisation to Contact Trusted Persons


Contacts   Hot Links   Search
Dukascopy Bank SA
ICC, Entrance H, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, Switzerland
tel: +41 22 799 4888, fax: +41 22 799 4880
Site Map
Report an issue
© 1998-2018 Dukascopy® Bank SA

On-line Currency forex trading with Swiss Forex Broker - ECN Forex Brokerage,
Managed Forex Accounts, introducing forex brokers, Currency Forex Data Feed and News
Currency Forex Trading Platform provided on-line by Dukascopy.com

All trading related information on the Dukascopy website is not intended for Belgian and Canadian residents.

An error correcting system is functioning on our website. If you find a mistake you are able to send us a notification.
Simply highlight the error and press Ctrl + Enter and then follow the instructions.