Ochrana investora

POJIŠTĚNÍ VKLADU

Jsou moje vklady chráněny před esisuisse pojištění vkladů? Dukascopy Bank SA je stejně jako všechny banky a obchodníci s cennými papíry ve Švýcarsku povinným signatářem "Swiss banks and securities dealers’ agreement regarding deposits protection". Vklady klientů na centrále banky ve Švýcarsku jsou pojištěny do výše 100 000 CHF na klienta (a banku). Za vklady se považují také střednědobé směnky držené na jméno doručitele ve vydávající bance. Ochrana vkladatelů ve Švýcarsku je poskytována esisuisse a systém ochrany vkladatelů je podrobně vysvětlen na www.esisuisse.ch

Klienti Dukascopy Europe jsou chráněny v souladu s předpisy Evropské unie až do  20 000 EUR na klineta.

Manažment rizika protistrany / kreditní riziko u Dukascopy Bank

Vaše finanční prostředky jsou chráněny s obezřetným manažmentem Dukascopy Bank a jejích aktiv a likvidity. Bankovní aktiva Dukascopy sestávají více než 90% z peněžních prostředků a vazeb Švýcarské konfederace. Dukascopy Bank nedrží rizikové cenné papíry nebo majetek a nenabízí půjčky.

Exkluzivní ochrana kapitálu

Pokud jsou vaše prosředky spravované externím správcem nebo jinou třetí osobou, Dukascopy Bank SA poskytuje jedinečnou příležitost k omezení ztrát na Vašem účtu pomocí "stop-loss" funkce. V případě, že vlastní kapitál na Vašem účtu dosáhne úroveň stanovenou stop-lossem, obchodování se okamžitě deaktivuje a všechny otevřené pozice budou uzavřeny z důvodu ochrany zbývajícího kapitálu před dalšími ztrátami.

Kromě toho Dukascopy Bank SA Vám dává možnost okamžitě zastavit obchodování prováděný Vašim správcem (attorney) na obchodním účtu a snadno uzavřít všechny otevřené pozice jedním klikem na tlačítko v online reportech.

Prosím berte na vědomí, že s cílem poskytnout Váš účet na obchodování třetí straně, včetně Vašich blízkých osob, musíte podepsat souhlas s odevzdaním plní moci v prospěch třetí osoby.

Slippage kontrola

Dukascopy Bank vynakládá veškeré úsilí, aby Vám poskytl nejlepší možné nástroje pro řízení rizik na volatilních trzích.

Pomocí ovládacího prvku kontroly slippage můžete předem nastavit maximální negativní skluz v plnění (slippage), který může ovlivnit cenu provedení příkazu. Můžete dokonce zcela vyloučit možnost negativního skluzu, ale v takovým případě berte na vědomí, že snížení tolerance slippage zvyšuje pravděpodobnost odmítnutí příkazu.

Pro další informace o kontrole slippage nás neváhejte kontaktovat a sledovat naše Wiki.

Uschovejte své uživatelské jméno, heslo a PIN v tajnosti

Třetí osoby jako například externího správce nebo poskytovatele služeb by nikdy neměli žádat o Vaše přístupové kódy a údaje, ale měli by mít zvláštní přístupová práva přímo od Dukascopy Bank. Komunikováním svích přístupových kódů a dat třetím osobám nejen porušujete pravidla zasmlouvněny s Dukascopy Bank, ale také vážně vystavuje Vaše prosředky zneužití či zpronevěře. Kromě toho neidendifikované osoby Dukascopy Bank nemůžou komunikovat s naší podporou obchodu (support), čím by jste mohl vystavit Váš kapitál riziku (např. když pozice na Vašem účtu musí být nutně uzavřena a přístup k internetu zabraňuje přístupu k obchodnímu systému na SWFX).

Forexové podvody

Pro bezpečnost Vašich peněz, investiční příležitosti by měli být vyhodnocovány s tendencí být skeptický o vývoji tru a investice. Dukascopy Bank SA doporučuje obozřetnost, speciálně při nasledujících situacích:

  • Investice "příliš dobré, aby to byla pravda": neobchodujte příležitosti slibující zbohatnutí za jediný den. Nepoužívejte Vaše těžce vydělané peníze, úspory, penzijní fond, nebo zálohu na Váš dům, aby jste investovali do těchto systémů. Existuje riziko, že nikdy nevyděláte své peníze zpět.
  • Sliby zaručených zisků nebo extrémně dobrých výsledků: Každý, kdo tvrdí, že je schopen poskytovat pravidelné měsíční 30% nebo 40% zhodnocení investic slibuje něco, co nemůže být splněno. Takové sliby o obrovských ziscích jsou s největší pravděpodobností falešné a jsou v podstatě taktika, jak se dostat k Vašim penězům.
  • Podcenění rizik spojených s obchodováním cizích měn: Vždy byste měli být na pozoru před prohlášením individualit nebo firem slibujících zvrácení Vaši ztráty nebo zaručijící, že Vaše investice zůstanou v bezpečí. Obchodování na forexovém trhu zahrnuje vysoké riziko a může vyústit v ztrátu Všech nebo části vašich investic.
  • Potíže získat informace o subjektu: Nikdy nespolupracujte s kýmkoli, kdo nechce sdílet informace o své minulosti.
  • Převod finančních prostředků třetí osobě: Investor plánující využít obchodní systém Dukascopy Bank SA pro vlastní správu svých zdrojů, využití externího správce nebo třetí strany, musí vložit své finanční prostředky na účet vedený na jméno investora.

Spící účty (dormant accounts)

Váš účet se stane "spící" (ang. "dormant"), pokud Dukascopy Bank SA již není schopná navázat s Vámi kontakt. Tato situace může nastat zejména při změně místa bydliště nebo kontaktních údajů aniž by jste nás informoval, nebo v případě smrti bez předešlého vytvoření právního zástupce, kterého lze kontaktovat. V případě "spánku" bude znovu navázaní kontaktu s Vámi nebo vašimi dědiči pro Dukascopy Bank SA obtížné nebo nemožné. Aby se předešlo "spánku" účtu, Dukascopy Bank SA vám doporučuje:

  • informujte nás ihned když dojde k změně adresy, jména (např. po svadbě);
  • informujte nás pokud jedete mimo Vaše bydliště na dlouhou dobu a chcete zabezpečit korespondenci;
  • jmenujte zmocněnce nebo zástupce s plnou mocí k zastupování, kterého může Dukascopy Bank SA kontaktovat v případě, že se účet stane "spící";
  • informujte přátele (osoby, kterým věříte) o svých bankovních údajech. Dukascopy Bank SA může poskytnout informace jenom osobám, které jsou oprávněni jednat ve vašem jménu na základě písemně potvrzeného a ověřeného formuláře;
  • sestavit seznam aktiv a jmén příslušných bank, kde jsou uloženy.

Dukascopy Bank SA je povinná reportovat všechny "spící" účty s kapitálem výšším než 100 CHF do centrální databáze, která je přístupná pouze švýcarskému bankovnímu ombudsmanovi (Swiss Banking Ombudsman http://www.bankingombudsman.ch). Every person suspecting assets to which they are entitled to with an unknown bank in Switzerland can ask the Central Claims Office of the Swiss Banking Ombudsman for the polling of the databank of all dormant customer relationships.

Dormant Accounts Authorisation to Contact Trusted Persons

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.