Bonus z kapitáluDiscount ProgramDoporučte svého známéhoVýroční Bonus

We regret to inform you that due to regulatory reasons, Dukascopy Bank SA does not open Live accounts for the residents of the country selected by you.

Select country
Phone code
Select currency
*Show disclaimer

By clicking on "Open Demo" you express your desire to be called back by our representatives both from the Swiss headquarters and our worldwide subsidiaries, branches and/or representative offices. You hereby agree that your demo account information will be shared with such representatives allowed to take contact with you. You hereby waive the benefit of Swiss banking secrecy in this respect towards the above mentioned persons and entities. Confidentiality of your personal data will be ensured throughout the group, regardless of the location of specific group units. reCAPTCHA Privacy Terms

Success!

Please check your email (%email%) to access your account

Error!

Something went wrong. Please, refresh the page and try one more time.

Výroční Bonus

Při příležitosti 10. výročí společnosti Dukascopy Bank SA nabízíme možnost pro individuální obchodníky získat 10% bonus z celkového obchodovaného kapitálu na účtu. Klienti mohou požádat o bonus po dobu 30 dnů od posledního převodu na účet. Obdržení bonusu je podmíněno dosažením zobchodovaného objemu v horizontu 1 roku ode dne, kdy byl bonus připsán na obchodní účet. Jakýkoliv výběr prostředků z účtu před dosažením požadovaného objemu bude znamenat zrušení bonusu. Prosím přečtěte si podmínky a pravidla pro získání bonusu.

Výroční bonus je také k dispozici pro klienty, kteří chtějí otevřít live účet binárních opcí.

Jak získat bonus

Hi, vzhledem k tomu, že celková částka všech příchozích / odchozích plateb za posledních 30 dní je kladná. Vklad na účet (příchozí platba) by měla být poslední operace na účtu, tj žádný výběr (odchozí platba) po vkladu na účet.
Žádost o bonus můžete vyplnit přímo v platformě, Portfolio menu - Report mého účtu.

Celá hodnota bonusu navýší kapitál na obchodním účtu ihned po žádosti a bude dostupná k obchodování, jako dodatečný margin.

Výše bonusu

Hodnota bonusu je ve výši 100% z celkové ekvity na účtu v okamžiku podání žádosti o bonus.
Prvotní hodnota bonusu může být navýšena v případě nového vkladu na účet (deposit) později.
Hodnota dodatečného bonusu může růst do výše 100% všech nových vkladů za posledních 30 dnů. Přesná hodnota dodatečného bonusu je kalkulována pomocí vzorce.

Před požádáním o bonus bude jeho přesná výše zobrazena v žádosti (formuláři).
Celková hodnota aktuálně platných bonusů na obchodním účtu nesmí převyšovat ekvivalent 10,000 USD.

Požadavky na získání bonusu

Požadovaný zobchodovaný objem se rovná 50,000-násobku celkového kapitálu na účtu (včetně bonusu) v okamžiku odeslání žádosti o bonus. Požadovaný zobchodovaný objem musí být dosažen před uvedenou lhůtou 1 roku od přijetí bonusu.
V případě žádosti o dodatečný bonus bude požadovaný zobchodovaný objem upraven. Dodatečně požadovaný zobchodovaný objem je kalkulován pomocí tohoto vzorce.

Před požádáním o bonus bude jeho přesná výše zobrazena v žádosti (formuláři)..

Limity bonusu

Bonus nemůže být použit na pokrytí ztrát z obchodování před dosažením požadovaného zobchodovaného objemu. Jakmile bude bonus připsán na účet, minimální úroveň stop lossu účtu bude nastavena na úroveň rovnající se celkové hodnoty účtu se všemi bonusy plus minimální úroveň kapitálu na účtu podle požadavků na margin. Pokud již klient nastavil svůj stop loss, ten bude upraven pouze v případě, že je jeho úroveň nižší než úroveň všech přijatých bonusů. Výběr bonusu z účtu nemůže být zrealizován pokud nebudou dosaženy požadavky na získání bonusu.

Bonus se stává nelimitovaný, jakmile je dosažen požadovaný zobchodovaný objem.

Zrušení bonusu

 Před dosažením požadovaného zobchodovaného objemu pro získání bonusu bude tento bonus zrušen v jednom z těchto případů:
 

  • jakákoli výběr zruší bonus;
  • není-li požadovaný zobchodovaný objem dosažený v období do 1 roku;
  • klient zruší bonus v jeho reportech.

Stop Loss level, který byl automaticky nastaven systémem po schválení bonusu bude zrušen.

Nicméně Stop Loss level nastaven klientem zůstane aktivní, případně se stane aktivním i v případě zrušení bonusu.

Pokud klient nastaví Stop Loss menší než ten nastavený systémem, zůstane čekající až do doby expirace bonusu.

Pokud klient nastaví Stop Loss vyšší než ten nastavený systémem, Stop Loss zůstane aktivní po dobu platnosti bonusu i po jeho zrušení / expiraci.

Berte prosím na vědomí, že bonusová částka se odečte z hodnoty účtu automaticky po zrušení bonusu, což může způsobit vyšší použití páky nebo aktivování margin callu. Proto doporučujeme jakékoli změny v hodnotách Stop Loss levelu dělat pro expirací bonusu.objem.

Ostatní podmínky

V případě, že klient obdržel cenu ze soutěže podmíněnou obratem, nemůže požádat o bonus, pokud nebudou dosaženy podmínky obratu vztahující se k jeho výhře.

Individuální obchodní účty napojeny na Business Introducer program mohou být zamítnuty se žádosti o bonus. Dukascopy si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky bonusového programu, zrušit nebo odmítnout poskytnutí bonusu dle vlastního uvážení.

Ve všeobecném pojetí by měl být bonus považován za slevu vztahující se na obchodní komise.

Additional Bonus Amount  

 = (Deposit x 100%) x  Traded Volume
deadline
Additional Bonus
application date

365 days

Example:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount 

 =  (10'000 x 100%) x (01 March 2015 − 13 May 2014)  = 8000 USD

365 days

Additional Required
Traded Volume   

 = ((Additional Deposit + Bonus) x 50'000) x  Required Traded
Volume deadline
Additional Bonus
application date

365 days

Example:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 01 December 2014
Trader applied for the additional Bonus 18 December 2014

Additional Required
Traded Volume 

 =  ((3’000 + 3’000 x 100%) x 50'000) x (01 Mar 2015 − 18 Dec 2014)  = 60M USD

365 days

 

 


Contacts   Hot Links   Search
Dukascopy Bank SA
ICC, Entrance H, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, Switzerland
tel: +41 22 799 4888, fax: +41 22 799 4880
Site Map
Report an issue
© 1998-2018 Dukascopy® Bank SA

On-line Currency forex trading with Swiss Forex Broker - ECN Forex Brokerage,
Managed Forex Accounts, introducing forex brokers, Currency Forex Data Feed and News
Currency Forex Trading Platform provided on-line by Dukascopy.com

All trading related information on the Dukascopy website is not intended for Belgian and Canadian residents.

An error correcting system is functioning on our website. If you find a mistake you are able to send us a notification.
Simply highlight the error and press Ctrl + Enter and then follow the instructions.