Výroční Bonus

Při příležitosti 10. výročí společnosti Dukascopy Bank SA nabízíme možnost pro individuální obchodníky získat 10% bonus z celkového obchodovaného kapitálu na účtu. Klienti mohou požádat o bonus po dobu 30 dnů od posledního převodu na účet. Obdržení bonusu je podmíněno dosažením zobchodovaného objemu v horizontu 1 roku ode dne, kdy byl bonus připsán na obchodní účet. Jakýkoliv výběr prostředků z účtu před dosažením požadovaného objemu bude znamenat zrušení bonusu. Prosím přečtěte si podmínky a pravidla pro získání bonusu.

Výroční bonus je také k dispozici pro klienty, kteří chtějí otevřít live účet binárních opcí.

Jak získat Bonus

Hi, vzhledem k tomu, že celková částka všech příchozích / odchozích plateb za posledních 30 dní je kladná. Vklad na účet (příchozí platba) by měla být poslední operace na účtu, tj žádný výběr (odchozí platba) po vkladu na účet.

Žádost o bonus můžete vyplnit přímo v platformě, Portfolio menu – Report mého účtu.

Celý Bonus navýši kapitál na obchodním účtu ihned po žádosti a bude dostupný pro obchodování jako dodatečný margin.

Výše Bonusu

Hodnota bonusu je ve výši 100% z celkové ekvity na účtu v okamžiku podání žádosti o bonus.

Prvotní hodnota Bonusu může být navýšená později v případě nového vkladu na účet (deposit).

Hodnota dodatečného bonusu může růst do výše 100% všech nových vkladů za posledních 30 dnů. Přesná hodnota dodatečného bonusu je kalkulována pomocí vzorce:

Additional
Bonus Amount
=
Deposit × 100% ×
Traded Volume
deadline
 −
Additional Bonus
application date
365 days

Příklad

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 3'000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount:
3'000 × 100% × (01 March 2015 − 13 May 2014) / 365 days = 2'400 USD

Před žádáním o Bonus bude jeho přesná výše zobrazená v žádosti (formuláři).

Celková hodnota aktuálně platných bonusů na obchodním účtu nesmí převyšovat ekvivalent 10,000  USD.

Požadavky na získání Bonusu

Požadovaný zobchodovaný objem se rovná 50,000-násobku celkového kapitálu na účtu (včetně bonusu) v okamžiku odeslání žádosti o bonus. Požadovaný zobchodovaný objem musí být dosažen před uvedenou lhůtou 1 roku od přijetí bonusu.

V případě žádosti o dodatečný bonus bude požadovaný zobchodovaný objem upraven. Dodatečně požadovaný zobchodovaný objem je kalkulován pomocí tohoto vzorce:

Additional Required
Traded Volume
=
(Additional Deposit + Bonus) × 50'000 ×
Required Traded
Volume deadline
 −
Additional Bonus
application date
365 days

Příklad

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 3'000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Required Traded Volume:
(3'000 + 3'000 × 100%) × 50'000 × (01 March 2015 − 13 May 2014) / 365 days = 240M USD

Před žádáním o Bonus bude jeho přesná výše zobrazená v žádosti (formuláři).

Limitace Bonusu

Bonus nemůže být použit na pokrytí ztrát z obchodování před dosažením požadovaného zobchodovaného objemu. Jakmile bude bonus připsán na účet, minimální úroveň stop lossu účtu bude nastavena na úroveň rovnající se celkové hodnoty účtu se všemi bonusy plus minimální úroveň kapitálu na účtu podle požadavků na margin. Pokud již klient nastavil svůj stop loss, ten bude upraven pouze v případě, že je jeho úroveň nižší než úroveň všech přijatých bonusů. Výběr bonusu z účtu nemůže být zrealizován pokud nebudou dosaženy požadavky na získání bonusu.

Bonus se stáva nelimitován jakmile je dosažen požadovaný zobchodovaný objem.

Bonus se stává bez omezení po dosažení požadovaného objemu obchodu a jeho potvrzení systémem. Systém ověří, zda byl objem dosažen pokaždé, když klient otevřel stránku „Můj účet“, ale alespoň jednou denně během settlmentu.

Zrušení Bonusu

Před dosažením požadovaného zobchodovaného objemu pro získání bonusu bude tento bonus zrušen v jednom z těchto případů:

  • Jakákoli odchozí platba zruší bonus
  • Pokud není požadovaný zobchodovaný objem dosažený v období 1 roku
  • Klient zruší bonus v jeho reportech

Stop Loss level, který byl automaticky nastaven systémem po schválení bonusu bude zrušen.

Nicméně Stop Loss level nastaven klientem zůstane aktivní, případně se stane aktivním i v případě zrušení bonusu.

Pokud klient nastaví Stop Loss menší než ten nastavený systémem, zůstane čekající až do doby expirace bonusu.

Pokud klient nastaví Stop Loss vyšší než ten nastavený systémem, Stop Loss zůstane aktivní po dobu platnosti bonusu i po jeho zrušení / expiraci.

Klienti by měli vzít v úvahu, že zrušení bonusu způsobí automatické odebrání bonusové částky z obchodního účtu, což způsobí navýšení pákového efektu. Z toho důvodu před zrušením bonusu doporučujeme přenastavit Stop Loss úvoveň.

Ostatní podmínky

V případě, že klient obdržel cenu ze soutěže podmíněnou obratem, nemůže požádat o bonus, pokud nebudou dosaženy podmínky obratu vztahující se k jeho výhře.

Individuální obchodní účty napojeny na Business Introducer program mohou být zamítnuty se žádosti o bonus. Dukascopy si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky bonusového programu, zrušit nebo odmítnout poskytnutí bonusu dle vlastního uvážení.

Ve všeobecném pojetí by měl být bonus považován za slevu vztahující se na obchodní komise.

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.