CFD Dividend Adjustment

CFD pozice na akciové indexy mohou být předmětem úpravy související s výplatou dividend. Dividendy jsou uplatněny v případě, že na příslušném podkladovém aktivu byla otevřená pozice držena přes noc, resp. v době výplaty dividendy.

Při dlouhých pozicích je úprava  dividend vyplácená ve formě navýšení účtu klienta, v případě krátkých pozic je úprava dividend snížena z účtu klienta. Hodnoty ve sloupcích Long a Short níže představují výši dividendy v základní měně příslušného CFD instrumentu na jeden kontrakt.

V případě výplaty dividendy akciových CFD, ekonomický efekt korporátní akce pro držitele CFD se obecně projeví jako kdyby drželi podkladový cenný papír. Dividendy jsou zaúčtovány k datu splatnosti a zaplaceny v den splatnosti. U dlouhých pozic na akciových CFD je částka dividend snížena sazbou srážkové daně. Výsledný procentní podíl dividend přijatých klientem po srážkové dani je uveden v následující tabulce:

Trh % klient obdrží na dlouhé pozici % klient platí na krátké pozici
Austria 72.5 100
Belgium 85.0 100
Denmark 85.0 100
Finland 85.0 100
France 85.0 100
Germany 73.625 100
Italy 85 100
Ireland 100 100
Hong Kong 100 100
Japonsko 85.0 100
Netherlands 85.0 100
Norway 85.0 100
Portugal 85.0 100
Spain 85.0 100
Sweden 85.0 100
Switzerland 65.0 100
UK 100 100

Kalendář dividend zobrazuje dividendy, které jsou vypláceny po příslušném datu výplaty dividendy. Hodnoty dividend včetně značek zveřejněných až jeden týden před dnem výplaty dividend představují očekávané hodnoty, a proto se může stát, že se budou lišit od konečné hodnoty dividendy.

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.