Overnight Pravidla

CFDs kryptoměn overnight.

Dukascopy Bank's Overnight je zaměřen na poskytování vysoce konkurenceschopných podmínek, aby se podtrhlo postavení banky. Banka Dukascopy poskytuje různé overnight podmínky, aby zajistila, že vyšší obrat z obchodování pro klienta bude mít za následek lepší overnight podmínky.

Pravidla rollover obchodních účtů jsou dynamicky určována úrovní obchodní aktivity (obchodní aktivita). Obchodní aktivita je vypočítána jako celkový objem obchodování na všech obchodních účtech klienta děleno součtem obchodního a overnight objemu za posledních 30 kalendářních dnů.
Trading Aktivita =  Trading Volume  x 100%
Trading Volume + Overnight Volume

Poznámka: Overnight volume je součtem všech rollover otevřených obchodů. Objem obchodování je součtem všech provedených příkazů, s výjimkou obchodů s rolloverem.

Trading aktivita odráží tendenci obchodníka obchodovat intraday častěji než držet pozice přes noc. Obchodní aktivita se přepočítává denně v době vypořádání a zásady rolloveru jsou definovány podle níže uvedených procentních úrovní:

Rollover Policy Požadovaná Trading Aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Pokročilá pravidla pro rollover je ve výchozím nastavení použita v případě, že v posledních 30 dnech chybí statistika obchodování a je poskytována jako cílová úroveň, která zajistí atraktivní rollover ceny zákazníkům. Obchodníci s vyšší obchodní aktivitou nad 90% mohou mezitím využít úrokové sazby se swapy. Klienti si mohou prohlédnout pravidla rolloveru aplikovaná na své účty v reportu s názvem "Rollovers". Další informace o aktivitě obchodování naleznete v následujících příkladech.

Příklady výpočtu obchodní aktivityPříklad 1:
Za posledních 30 kalendářních dnů obchodník otevírá 6 pozic o objemu 1 milion, uzavírá 5 pozic ve stejný den a udržuje jednu pozici přes noc.

Počátečný objemu obchodu
6 000 000
Částečně uzavřený obchodní volume
5 000 000
Rollover otevřený volume jednoho dne
1 000 000
Cotal trading volume
11 000 000
Total trading a overnight volume
12 000 000
Trading Aktivita: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Aplikovaný rollover: Premium

 

Příklad 2:
Za posledních 30 kalendářních dnů obchodník otevírá pozici o celkovém objemu 1 milionu na 9 dní před uzavřením.

Počátečný objemu obchodu
1 000 000
Uzavřený objem obchodu
1 000 000
Rollover volume 9 dní
9 000 000
Total trading volume
2 000 000
Total trading a overnight volume
11 000 000
Trading Aktivita: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Aplikovaný rollover: Regular

 

Příklad 3:
Za posledních 30 kalendářních dnů nemá obchodník žádnou obchodní činnost.

Opening trade volume
0
Uzavřený objem obchodu
0
Rollover volume
0
Total trading volume
0
Total trading a overnight volume
0
Trading Aktivita: 0%
Aplikovaný rollover ve výchozím stavu: Advanced

 

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.