Poplatky

 V závislosti na službách poskytovanými Dukascopy Bank SA, poplatky a komise klientů se různí. 

Komise z obchodování

Komise z obchodovaného objemu jsou účtovány v základní měne účtu pro každý otevřený a uzavřený obchod. Komise z obchodovaného objemu je vyjádřena v USD za zobchodovaný 1 milion USD.

Komise z obchodovaného objemu jsou konvertovány do základní měny držitele účtu.

Pro individuálni klienty (Self Traders) se komise z obchodovaného objemu odvozují od Čistého vkladu, kapitálu a zobchodovaného objemu, jak vysvětluje tabulka níže (platné od 1. července 2012):

Čistý vklad
(USD nebo ekvivalent)
Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
Vklad u  Dukascopy Bank Vklad pomocí bankových garancí
Měna Vzácné kovy, CFD* Měna Vzácné kovy
< 5 000 35 52.5 N/A N/A
≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A
≥ 10 000 30 45 N/A N/A
≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A
≥ 50 000 18 27 18 27
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22.5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Čistý vklad - je součet všech vkladů znížený o součet všech výběrů v USD ekvivalentech.

Kapitál
(USD nebo ekvivalent)
Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
Vklad u  Dukascopy Bank Vklad pomocí bankových garancí
Měna Vzácné kovy, CFD* Měna Vzácné kovy
< 5 000 35 52.5 N/A N/A
≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A
≥ 10 000 30 45 N/A N/A
≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A
≥ 50 000 18 27 18 27
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22.5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Kapitál - odhad velikosti účtu v USD ekvivalentech v čase vyrovnání (settlement).
 

Obchodovaný objem 
(USD nebo ekvivalent)

Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
Vklad u  Dukascopy Bank Vklad pomocí bankových garancí
Měna Vzácné kovy, CFD* Měna Vzácné kovy
< 5  million 35 52.5 35 52.5
≥ 5 million 33 49.5 33 49.50
≥ 10  million 30 45 30 45
≥ 25  million 25 37.5 25 37.5
≥ 50  million 18 27 18 27
≥ 250  million 16 24 16 24
≥ 500  million 15 22.5 15 22.5
≥ 1 billion 14 21 14 21
≥ 2 billion 12 18 12 18
≥ 4 billion 10 15 10 15
Obchodovaný objem je objem vykonaných obchodů za posledních 30 dní v USD ekvivalentech.

 *Různé poplatky se vztahují na CFD na jednotlivé akcie (viz "Komise CFD na akcie")

V případě, že všechna 3 kritéria (Čistý vklad, Kapitál, Obchodovaný objem) vedou k rozdílným cílovým komisím, Dukascopy Bank aplikuje ty nejnižší (jak uvádí příklad níže).

Pro individuální obchodníky s několika účty u Dukascopy Bank , Čistý vklad, Kapitál a Obchodovaný objem jsou kumulovány a konečné sumy slouží na určení cílových komisí pro klienta na všech jeho účtech.

Komise z obchodovaného objemu jsou určovány na denně v čase vyrovnání (settlement time). Nové komise se budou aplikovat nasledujíci obchodní den. 

Komise CFD na akcie:

    Market     Volume commission Min. commission
Austria EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 30.00
Finland EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
France EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Germany EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Norway NOK 0.10% of trade value NOK 32.00
Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Spain EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 32.00
Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 4.00
UK GBP 0.10% of trade value GBP 4.00
US USD 0.02 per share USD 2.00

Pro klienty využívající externího správce/zástupce, komise z objemu můžou dosáhnout maximálně 100 USD za zobchodovaný 1 milion USD.

Všechny komise z obchodovaného objemu jsou konvertovány do základní měny držitele účtu v momentu, kdy je obchod uskutečněn za aktuální spotový kurz upraven o poplatek 0,1%.

Jako dodatek k standardním komisím se zde účtuje extra poplatek 5 USD za 1 milion USD pro měny a 7.5 za 1 milion USD pro vzácné kovy při účtech bez swapů.

Pro více informací o Dukascopy Bank SA a možnostech fundování nás prosím kontaktujte na: Send us a message, telefonicky na: +41 22 799 4888 nebo požádejte o hovor od nás.

 

Příklady kalkulace obchodní aktivity na základě Čistého vkladu, Kapitálu a Obchodovaného objemu:

Příklad 1:

Základní měna klientova účtu: USD
Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání USD 50 000
Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání: USD 48 900
Obchodovaný objem za posledních 30 dní: USD 10 miliónů
Komise podle Čistého vkladu: USD 18
Komise podle Kapitálu: USD 25
Komise podle Obchodovaného objemu: USD 30
Aplikovatelný komise: USD 18
Obchod udělaný v další obchodný den: BUY USD/CHF 2 000 000
Komise: USD 2 x 18 = USD 36

Příklad 2:

Základní měna klientova účtu: CHF
Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání USD 5 000
Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání: USD 18 700
Obchodovaný objem za posledních 30 dní: USD 5 miliónů
Komise podle Čistého vkladu: USD 33
Komise podle Kapitálu: USD 30
Komise podle Obchodovaného objemu: USD 33
Aplikovatelný komise: USD 30
Obchod udělaný v další obchodný den: BUY EUR/USD 100 000
EUR/CHF konverze v čase vyrovnáni 1.4750
Komise: EUR 0.1 x 1.4750 x 30 = CHF 4.43

Příklad 3:

Základní měna klientova účtu: USD
Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání USD 5 000
Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání: USD 14 200
Obchodovaný objem za posledních 30 dní: USD 84 miliónů
Komise podle Čistého vkladu: USD 33
Komise podle Kapitálu: USD 30
Komise podle Obchodovaného objemu: USD 18
Aplikovatelný komise: USD 18
Obchod udělaný v další obchodný den: BUY USD/CAD 1 000 000
Komise: USD 1 x 18 = USD 18

Rolovací politika

Poplatky binárek

Při otevření opčního kontraktu musí klient zaplatit opční prémii, která odpovída velikosti opčního kontraktu. Opční prémie je automaticky účtováná Dukascopy Bank z klientova účtu před otevřením každého opčního kontraktu. Je-li nemá účet klienta dostatek finančních prostředků na zaplacení opční prémie, Dukascopy Bank automaticky přizpůsobí velikost kontraktu a / nebo příkaz zamítne.

Dukascopy Bank neúčtuje žádné další poplatky mimo opční prémie při vstupu do pozice s kontraktem na binární opce. Klient porozumněl a souhlasí, že rozdíl mezi tržní cenou BID a ASK (např. Spread), ktorý se vyskytuje při všech dostupných obchodovatelných nástrojích negativně ovlivňuje pravděpodobnost zisku. Vezměte prosím na vědomí, že strike cena za opce jako "top" (ang. "Up") je odvozena z ceny ASK, ale aktuální cena v době maturity opce, která určuje jestli je opce In nebo Out-of-the-money, je odvozena z BID ceny. Stejně tak v případě opce "down", strike cena vychází z BID ceny, ale cena opce v době maturity opce je založena na ceně ASK. To znamená, že na to, aby byla opce In-the-money, se cena podkladového aktiva musí pohybovat v předpokladaném směru o vyšší hodnotu než velikost spreadu.

SMS služby

Poplatky 20bezplatných SMS za měsíc u každého klienta, potom EUR 0.07 za SMS

Poplatky za SMS notifikace jsou účtovany v EUR za každou správu zaslánou na základě požadavek klienta. Poplatky jsou účtovány a konvertovány do měny účtu klienta v čase vyrovnáni na konci obchodního dne.

Dukascopy Europe nabízí 20 bezplatných SMS za měsíc u každého klienta. Každá další SMS přes tenhle bezplatný limit bude zpoplatněna 0,07 EUR. Účtované komise se objeví v Portfolio výkaze klienta na denní báze.

Tahle cenova politika je aplikována na každou SMS zaslanou na telefon operátora klienta

Poplatky z převodu

Příchozí platby Bez poplatků
V rámci Dukascopy Bank SA Bez poplatků
V rámci Dukascopy Group Bez poplatků

Odcházejíci převody z účtu 1

CHF 202
EUR 152 / USD 202 / GBP 15
AUD 30 / CAD 30 / CNY 150
CZK 500 / DKK 150 / HKD 180
HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500
MXN 350 / NOK 180 / NZD 30
PLN 80 / RON 80 / RUB 1800
SEK 170 / SGD 30 / TRY 65
ZAR 280

1 Poplatky u třetí banky můžou být přičteny.

2 Od 14. října 2013 jsou White Label Partnerům účtováný komise CHF 10, EUR 7.5 and USD 10.

Převody v měnách jiných jako je základní měna účtu jsou předmětem dodatečných komis podle tabulky Konverze měn.

Poplatky Obchodného účtu

Otevření Bez poplatků
Uzavření* Bez poplatků
neaktivní účet** CHF 0 až CHF 200 za rok
roční úrok zlatého XAU účtů*** 1% za rok

* Dukascopy Bank SA může uzavřít bez předchozího upozornění jakýkoliv účet obchodníka, který nebyl aktivní po dobu delší než 360 dní, nebo nemá dostatečný kapitál na pokrytí příslušných poplatků.

** Prvních 360 dnů od otevření účtu je obchodování, vedení účtu a správa je zdarma. Po uplynutí této doby jsou obchodní účty zdarma pro zákazníky s alespoň jednou otevřenou pozicí na SWFX FX Marketplace, nebo alespoň jednou konverzí měny v posledních 182 dnech. V opačném případě, Dukascopy Bank SA účtuje poplatek 100 CHF na účet každých 182 dní za podmínek neaktivity obchodního účtu. Bankovní poplatky jsou omezeny na 200 CHF na klienta ročně bez ohledu na počet obchodních nebo běžných podúčtů stávajícího klienta.

*** Poplatek je odečtena měsíčně z průměrného end-of-day zůstateku. Naběhlé úroky jsou odečteny okamžitě v případě, že dosahují nebo překračují zůstatek XAU podúčetu, například v důsledku výběru. V důsledku toho mohou naběhlé úroky snižovat částku převodu a úroky mohou být účtovány v průběhu měsíce.

Poplatky Běžného účtu

 
Obchodní účet
(Včetně binárního)
Běžný účet
Payment účet
 Otevření
zdarma
zdarma
zdarma
 Zavření
zdarma
zdarma
zdarma
Správa účtů
(1)
(2)
zdarma
Kustodian poplatek na účtech v zlatě(3)
 1% ročně z průměrného stavu účtu v zlatě
 
 1% ročně z průměrného stavu účtu v zlatě
Zatím není k dispozici

(1) Na účtě nebudou poplatky účtovány v období prvních 363 kalendářních dnů po otevření účtu. Po 363 dnech jsou poplatky za správu účtovány pouze v případě, že v době 182 dnů po otevření účtu neexistuje žádná otevřená / uzavřená pozice nebo měnová konverze do 182 dnů. Pokud jsou účtovány poplatky za správu, bez ohledu na počet klientských účtů, bude poplatek vždy činit maximálně 100 CHF za klienta za 182 pracovních dnů. To znamená, že zákazníci budou platit tento poplatek maximálně dvakrát ročně, nebo se mu klienti mohou zcela vyhnout. Kromě toho může být poplatek za správu vrácen, pokud klient pokračuje v obchodování a v budoucnu proobchoduje hodnotu tohoto poplatku.

(2) Uchovejte zvláštní písemnou smlouvu, která stanoví, že po 363 dnech jsou poplatky za správu účtovány pouze v případě, že není k dispozici žádná otevřená / uzavřená pozice nebo přepočet měny do 182 dnů po otevření 182 dnů účtu. Pokud jsou účtovány poplatky za správu bez ohledu na počet klientských účtů, bude vždy činit maximálně 100 CHF za klienta za 182 pracovních dnů nebo za období konverze měny. To znamená, že zákazníci budou platit tento poplatek maximálně dvakrát ročně, nebo se mu klienti mohou zcela vyhnout. Kromě toho může být poplatek za správu vrácen, pokud klient pokračuje v obchodování a v budoucnu proobchoduje hodnotu tohoto poplatku.

(3) Tyto poplatky se odečtou z účtu na konci každého měsíce na základě průměrného stavu zlata (XAU). Pokud transakce na účtě (např. Výběry) nezanechávají dostatečný stav účtu k pokrytí poplatků, jsou tyto poplatky okamžitě účtovány.

Poznámka

  1. Poplatky jsou účtovány bez upozornění ažb do úplného uhrazení. Payments účty nemají správní poplatky.
  2. Dukascopy Bank uzavře bez oznámení účty s nedostatečným stavem k zaplacení poplatku.

Konverze měn

Online konverze měn, vklady, výběry, interní a externí převody, různé druhy poplatků, kompenzace a úpravy, které vyžadují konverzy měn jsou prováděny dle aktuálního spotového kurzu Dukascopy Europe a navýčeny o poplatek v níže uvedené tabulce.

Konvertovaný množstvo
(v základní měne měnového páru)
Poplatek
< 10'000 1.00%
≥ 10'000 0.75%
≥ 50'000 0.50%
≥ 100'000 0.20%
≥ 500'000 0.10%
≥ 1'000'000 0.05%

Výsledky transakce (zisk/strata) a obchodní komise v jiné než základní měně účtu klienta zahrnují poplatky za převod nebo konverzy měny. Tyhle konverze jsou vykonávany pomocí Dukascopy Europe sadzby v čase vyrovnání navýšeny o poplatek 0.1%.

Poplatky Bankovních Garancí

Poplatky 1.25% za rok*

* Poplatek účtován předem v momentě, kde je banková záruka schválená, a na začátku každého následujícího roku.

Bankovní můžou být vydány jenom ve vztahu k běžnému účtu.

Poplatky Kreditní Karty

Poplatky v závislosti od typu karty, na vyžádání

Kreditní karty mohou být vydány pouze s běžným účtem a vydání bankovní záruky požadované od Dukascopy Bank SA na vydavatele kreditní karty. Poplatky pro vystavení bankovní záruky budou následně začteny.

Zaslání výpisu z účtu

Poplatky CHF 150

Poplatky za spící účet (Dormant account)

Poplatky za správu a údržbu účtu budou aplikovány navýšeny o jakékoliv nevyhnutný náklady, které vzniknou při tomto procesu, minimálně CHF 500, ne však víve jak celkový stav účtu.

To learn more about Dukascopy Bank Forex trading platform, SWFX and other trading related information, please contact us: +41 22 799 4888

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.