Koncept výplatního poměru u binárních opcí

Výplatní poměr (payout ratio) je hlavním ukazatelem výnosnosti binárních opcí. Určuje přírůstky realizované klienty v době maturity, kdy je opce "in-the-money". Pokud opce maturuje "in-the-money", Dukascopy Bank vrací zaplacené prémium klientům na účet, který je navýšen o přírůstky vycházející z výplatního poměru (payout ratio) vynásobeným prémiem. Ve všech případech se velikost kontraktu rovná prémiu zaplaceným klientem, výjimkou je situace, kdy je použit výplatní poměr * s nenulovou návratností.

Základní výnos

Základní výplatní poměr je vždy zobrazen v obchodní platformě před začátkem opčního kontraktu. Procentní vyjádření výplatního poměru koresponduje s nulovým výnosem v případě, že opce expiruje "out of money", tedy ztrátou (90% / 0%). Základní výplatní poměr (90% / 0%) vyjadřuje vždy maximální dostupný výnos před otevřením opčního kontraktu.

Klienti mají na výběr vždy stejný výplatní poměr pro všechny instrumenty. Nicméně, Dukascopy si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výplatní poměr podle vlastního uvážení v rozmezí 90% -70% pro standardní opce na forexu a v rozmezí 80% -60% pro denní opce na akcie s možností 5% navýšení. Jakákoliv změna výplatního poměru pro všechny kontrakty binárních opcí je aplikována po otevření kontraktu. Tedy změny se neaplikují zpětně na již otevřené opční kontrakty. V případě čekajících příkazů (Pending orders) mohou klienti nastavit podmínky výplatního poměru opce.

* Princip výplatního poměru

Kromě základního výplatního poměru 90% pro opce na měnové páry (forex) a 80% pro Denní opce na akcie, který představuje 0% -ní návrat prostředků v případě chybné predikce, a tedy ztráty (out of money), nabízí Dukascopy Bank klientům možnost vybrat si mezi předdefinovanými kombinacemi výplatního poměru, které nejlépe odpovídají Vašim osobním preferencím, toleranci rizik apod. To znamená, že klient může zvolit nižší výnos za možnost vrácení části investice v případě, že opce skončí špatným předpodkladem, tedy ztrátou.

Zvolená kombinace nebo výplatní poměr se použije stejně na opce otevřené okamžitě a na čekající příkazy.

Dukascopy Bank nabízí stejný výplatní poměr pro všechny obchodované instrumenty (standardní opce na forex a Denní akciové opce). Jak ale bylo uvedeno výše, Dukascopy si vyhrazuje právo změnit výplatní poměr podle vlastního uvážení. Pokud dojde ke změně výplatního poměru, změny se aplikují současně na všechny.

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.