Požadavky na Margin

Transakce prováděné na trhu SWFX mohou být prováděny na bázi obchodování s marginem, což klientovi umožňuje provádět obchody větší než jeho vklad, čímž se zvyšuje efekt pohybu cen. Expozice účtu mezi instrumenty je omezena celkovou obchodní linií, která se vypočítá vynásobením vlastního kapitálu účtu a pákou. Ve výchozím nastavení je počáteční páka pro běžné obchodní hodiny nastavena na 1: 100, což umožňuje zvýšit expozici až na 100-násobek výšky vlastního kapitálu, ale na požádání lze nastavit páku až 1: 200.

Počáteční pákový efekt účtu lze upravit na různé úrovně (např. 1:50 nebo 1:20), které jsou předdefinovány společností Dukascopy Bank SA a klientem. Rozpětí potřebné ke zvýšení expozice se počítá při zahájení obchodu a množství volné a použité marže se aktualizuje v reálném čase na obchodní platformě.

Vzhledem ke specifickým obchodním podmínkám má několik nástrojů vyšší požadavky na marži (nižší pákový efekt). Podívejte se na widget níže.

  1. Minimální požadavky na margin se budou lišit při změně finanční páky.
  2. Více informací naleznete v sekci "Víkendová Páka".
  3. Níže páky zůstávají beze změny bez ohledu na požadavky klienta na zvýšení pákového efektu.

Maximální páka během svátků a jiných mimo tržních dní se rovná nejnižší hodnotě páky o víkendech (1:30 pro účty s nejvyšší pákou 1: 100 a 1:60 pro účty s nejvyšší pákou 1: 200) případně specifické páce pro specifické instrumenty.

Pokud je kapitál na účtu obchodníka v příslušné měně menší než 20 CHF nebo ekvivalent, účet může Dukascopy Bank zablokovat.

Minimálni požadavky na margin

Na ochranu klientů před vznikem ztráty kapitálu a na ochranu Dukascopy Bank SA před souvisejícími riziky se použijí tyto zásady minimálního marginu: Minimální požadavek na vlastní kapitál pro obchodní účet je 20 CHF. Pro účty s různými základními jmény se minimální výše kapitálu na účtu vypočte podle směnného kurzu posledního settlementu. Všechny otevřené pozice mohou být uzavřeny a účet může být zablokován, pokud kapitál na účtu dosáhne požadavek minimálního marginu.

Minimální požadavky na margin pro otevření pozice závisí na požadované finanční páky, měnového páru a aktuálních cen.

Použití páky

Použití finanční páky je ukazatel zobrazující, jak velká část kolaterálu je aktuálně použita při expozicích (otevřené pozice) na obchodním účtu Páka je zobrazena v procentech v reálném čase a počítána je následovně:

Použití páky
=
Použitý Margin*
Kapitál
×
100%
  • *Pozn.: Použitý Margin se rovná výši expozice vydělenou pákou

Příklad

Pozice 1 mio EUR/USD 1.2000
Expozice na účtě USD 1'200'000
Zisk a ztrata 0
Páka účtu 1:20
Kapitál USD 100'000

Použitý Margin = Expozice na účtě / Páka = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Použití páky = Použitý Margin / Kapitál = 60'000 / 100'000 = 60%

Margin call a margin cut pravidla

Margin call (použití páky > 100%) nastává v situaci, kdy požadavky na margin nedovolují klientovi navýšit jeho expozici na účtu Klient může pouze zredukovat expozici uzavřením nekrytých pozic nebo otevřením pozic opačných k aktuálním, na krytí rizika a snížení expozice (hedging) I přes dosažení Margin call-u nebude pozúcia okamžitě uzavřena, náš automatický systém pouze zruší všechny příkazy, které by mohly expozici ještě navýšit.

Margin cut nebo cut-off úroveň (použití páky ≥ 200%)nastává v situaci, kdy použitá páka překročí 200% Dukascopy Bank má právo (nikoliv povinnost) v takovém případě uzavřít stávající pozice nebo otevřít pozice opačné (hedging) ke snížení expozice (celé nebo jen její části) Obyčejně je expozice zredukována automaticky tak, že aktuální páka dosahuje úrovně 100% Avšak jednotliví obchodníci si mohou nastavit úplné uzavření pozic v případě margin cut-u.

Použití páky Popis
0% Žádná expozice
< 100% Normálni stav
≥ 100% Margin call: obchodník nemůže navýšit expozici pokud použití páky překročí 100%
≥ 200% Margin cut: obyčejně nastane otevření opačné pozice (hedging) pro všechny pozice podílijíci se na expozici účtu. Použití páky se zníži na 100%.

Páka o víkendu

Maximální povolená páka o víkendech a ostatní netržní dny je obyčejně 1:30 (1:60 pro účty s maximální pákou 1: 200) Důvodem pro takové nastavení je minimalizace rizika způsobeného potenciálními cenovými skoky (angl Gap) v době, kdy je trh uzavřen, což by mohlo ohrozit investované finance.

Standardní algoritmus: Víkendové pravidla obchodování jsou aplikovány 3-4 hodiny před oficiálním uzavřením trhu (víkend, svátky, atd) Do momentu otevření trhu Pro běžný pátek v týdnu by tato pravidla začaly platit o 18:00 GMT V důsledku snížení páky se může zvýšit expozici na účtu Bez ohledu na víkendové pravidla obchodování, běžná pravidla ohledně margin call-u a margin cut-u zůstávají i přes víkend To znamená, že v případě, že kapitál na účtu nestačí na podporu zbývajících pozic s pákou 1:30, účet dostane margin cut (viz Margin Call a Margin Cut odstavec).

Maximální expozice pro jednotlivé instrumenty

The maximum net exposure of each currency pair is limited to a total position of 15 million of primary currency on all sub-accounts of the client. The maximum net exposure is limited to 5 million of primary currency on the following instruments - EUR/RUB, USD/RUB, HKD/JPY, USD/CNH and USD/MXN. The maximum net exposure is limited to 1 million of primary currency on the following instruments - EUR/PLN, TRY/JPY, USD/PLN, CAD/HKD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/TRY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/RON, USD/THB, and USD/TRY.

For precious metals, crypto and CFDs maximum net exposure is specified in the table below:

Instrument Maximum exposure in contracts (for CFDs) /
Oz (for precious metals) / USD (for crypto)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4'500
DIESEL.CMD/USD 1'800
COFFEE.CMD/USX 940'000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1'430
COTTON.CMD/USX 685'000
OJUICE.CMD/USX 410'000
SOYBEAN.CMD/USX 223'500
COPPER.CMD/USD 8'000
USA500.IDX/USD 1'000
USATECH.IDX/USD 300
USA30.IDX/USD 100
USSC2000.IDX/USD 2'000
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 500
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20'000
HKG.IDX/HKD 1'000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 1'500
XAG/USD 40'000
BTC/USD 30'000 USD equivalent
ETH/USD 30'000 USD equivalent
LTC/USD 30'000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 200
DOLLAR.IDX/USD 25'000
NLD.IDX/EUR 4'550
SGD.IDX/SGD 11'220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1'545
BUND.TR/EUR 10'000
USTBOND.TR/USD 10'000
UKGILT.TR/GBP 10'000

Výjimky se mohou vztahovat na některých klientů nebo na některé nástroje. Informace o platných maximálních limitech čisté expozice jsou k dispozici ve výkazu v sekci CFS instrumenty v podsekci Maximální Expozice.

Klienti mohou požádat o upuštění/zvýšení maximálního limitu expozice.
V tomto případě bude pákový efekt účtu snížen na 1:20 (1:10 přes víkend).

Maximální expozice nástrojů CFD na akcie

Maximální expozice na jednu akcii CFD je 100'000 USD nebo ekvivalent v jiných měnách. Klienti mohou požádat o zvýšení maximální expozice na 250'000 USD, v tomto případě bude pákový efekt snížen na 1:2 při výchozím nastavení 1:10. Klienti mohou požádat o zvýšení pákového efektu na 1:20. V tomto případě bude maximální expozice na CFD 50'000 USD. Pravidla pro snižování pákového efektu přes víkend se nevztahují na CFD s jednotlivými akciemi.

Trh Maximum exposure
for a share CFD
Austria 100'000 EUR
Belgium 100'000 EUR
Denmark 750'000 DKK
Finland 100'000 EUR
France 100'000 EUR
Germany 100'000 EUR
Hong Kong 780'000 HKD
Japan 10 000 000 JPY
Netherlands 100'000 EUR
Norway 900'000 NOK
Portugal 100'000 EUR
Spain 100'000 EUR
Sweden 950'000 SEK
Switzerland 100'000 CHF
UK 90'000 GBP
US 100'000 USD

Vyrozumění o riziku

Obchodování s finanční pákou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Silně doporučujeme použití finanční páky v normálním stavu (<100%) Klient by měl mít na paměti, že obchodování s využitím marginu zvyšuje potenciální ztráty, ale stejně tak i zisky, a investované prostředky mohou skončit ve ztrátě v případě vysoké volatility, vytvářející nepříznivé prostředí pro účastníka s vysokou finanční pákou Klient by měl být sám odpovědný za udržování postačujícího marginu ve vztahu ke stávajícím pozicím.

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.