Dukascopy Wealth Management - LP PAMM

NAŠE NABÍDKA

Dukascopy Bank nabízí jedinečnou příležitost získat atraktivní výnosy tím, že působíte, jako poskytovatel likvidity na trhu SWFX plně automatizovaným způsobem.

Vše, co musíte udělat, je otevřít účet s investicí nejméně 1000 USD a pověřit vedení společnosti Dukascopy Bank plnou mocí. Od tohoto okamžiku zpracovává Dukascopy Bank celý proces a poskytuje vám informace o vývoji vašich investovaných prostředků v reálném čase prostřednictvím online přehledů.

LP PAMM PERFORMANCE OD ZAČÁTKU

Past performance is not indicative of future results.

JAK TO FUNGUJE?

Dukascopy bude na základě své vlastní technologie automaticky porovnávat spojovat obchody investorů s nákupy obchodů ostatních klientů za stejnou cenu Ask a odpovídající nákupní obchody s prodejními transakcemi ostatních klientů za stejnou cenu BID.

V důsledku toho investor jedná jako poskytovatel likvidity podobný institucionálním účastníkům trhu na SWFX. Díky této službě vám Dukascopy Bank dává možnost získat podíl na příjmů.

Vzhledem k vysoké frekvenci obchodů v síti jsou poskytovatelé likvidity schopni zachytit polovinu spreadu na objemu obchodování.

Jaká jsou rizika?

Tím, že jste poskytovatelé likvidity, klienti pod vedením Dukascopy Bank jsou vystaveni expozici a jejich fondy podléhají výkyvům způsobeným volatilitou trhu. Tento vedlejší efekt je vlastní tradiční obchodní činnosti poskytovatele likvidity. Z tohoto důvodu by klienti svěřující správu svých finančních prostředků Dukascopy Bank měli akceptovat vysokou pravděpodobnost drawdownů a měly by mít investiční horizont, který by neměl být kratší než 1 rok. Pokud některý klient drží investice po dobu jednoho roku, odhadovaná pravděpodobnost záporného výnosu je 13%.

K omezení ztrát však mohou klienti spravovat na svém účtu stop-loss, který by automaticky ukončil všechny pozice a zastaví obchodování účtu v případě, že se jejich zůstatek dotkne (stejný nebo nižší) úrovně stop-loss na konci obchodního dne v okamžiku vypořádání.

Kompenzace komisí

Jelikož je zákazník spokojen s poskytováním služeb Dukascopy Bank, může banka vrátit komise za období obchodovaném na Vašem účtu. Klient má nárok na náhradu komisí, pokud budou splněny následující podmínky. Za prvé, klient musí držet investici bez výběru po dobu 260 aktivních obchodních dnů. Za druhé, klient musí získat celkově negativní výkonnost během 260 dnů aktivních obchodních dnů. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, může Dukascopy Bank na žádost klienta vrátit provize účtované během období; do výše, avšak nepřesahující výši vzniklé ztráty.

Klient má právo pozastavit své obchodování, aby posoudil obchodní výsledky a investiční riziko. Pozastavené dny se nepočítají jako aktivní obchodní dny. Každý výběr prostředků resetuje počet aktivních obchodních dnů až na 0.

STOP-LOSS a zásady přerušení

Klientovi je umožněn přístup k tlačítku online, které mu umožní deaktivovat službu (zastavit obchodování a uzavřít pozici) při příštím settlementu.

Kromě toho je klientovi poskytnut nástroj pro řízení rizik (stop-loss function), který mu umožňuje instruovat systém, aby automaticky ukončil obchodování a uzavřel všechny pozice na svém účtu v případě, že zůstatek účtu na konci obchodního dne ) se stává stejný nebo nižší než nastavená úroveň stop-lossu. Dukascopy Bank doporučuje zvážit 15% očekávanou volatilitu, když klient nastaví svůj stop loss (viz tabulka hodnocení rizik níže).

POPLATKY A KOMISE

Za tuto službu Dukascopy Bank neúčtuje žádné poplatky za správu a žádné výkonnostní poplatky. Pro automatizované provádění obchodů na účtu klienta jsou účtovány pouze poplatky overnights.

Aktuální komise z objemu je 5 USD na 1 milion USD v obchodovaném objemu. Základní měnová komise se používá pro obchodování s měnami.

Komise z objemu je u instrumentů drahých kovů a CFD komodit, dluhopisech, krypto měn a indexech 1,5krát výšší a to (30 USD na 1 USD v obchodovaném objemu).

Banka Dukascopy si vyhrazuje právo kdykoliv na základě vlastního uvážení změnit částku zkladní komisionální částky mezi 0 USD a 25 USD na 1 USD v obchodovaném objemu. Poměrně ovlivňuje objem komisionální sazby u drahých kovů a CFD na komoditách, indexech.

Historický protokol použité základní sazby Komise na 1 milion obchodovaném objemu
Od Základní komise
11/06/2018 USD 25
28/06/2018 USD 20
10/04/2019 USD 5

Komoditní komise CFD akcie jsou zde definovány. Minimální provize se nepoužije pro účty LP PAMM. Komoditní komise pro jednotlivé akcie není ovlivněna změnou základní komise a může ji Dukascopy Bank kdykoli změnit na základě vlastního uvážení s oznámením zde.

Overnights se účtuje automaticky na účtu klienta podle Advanced Rollover Policy.

Ostatní podmínky

  • Minimální investice — USD 1000

    vklad na účtě pod vaším jménem.

  • Maximum investice

    Dukascopy Bank si vyhrazuje právo kdykoliv omezit výši vaší investice.

  • Vstup a výstup z LP PAMM

    Je možné každý pracovní den v době settlementu.

  • Všechny čísla jsou zaokrouhleny na nejbližší cent

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.