Up/Down binární opce

Dukascopy Bank se zaměřuje na ten nejjednodušší typ binárních opcí, které jsou obecně nazývané “Up/Down” nebo "Call/Put" binární kontrakty.

Při Call/Put binárnich opcích obchodník spekuluje, jestli bude cena podkladového aktiva v čase expirace kontraktu vyšší nebo nižší jako na začátku kontraktu. Jediným determinantem možných zisků při Call/Put opcích je cena v čase expirace opčního kontraktu. V případě správného předpokladu je opce in-the-money a obchodník obdrží spět své zaplacené prémium plus hodnotu rovnající se příslušnému zhodnocení (mezi 70% a 90%) vynásobeného prémiem. V případě chybného předpokladu, když je trh v čase expirace kontraktu níže než strike cena Up/Call opce (nebo výše při Down/Put opci), je kontrakt out-of-money, a tedy obchodník neinkasuje zisk a ztrácí zaplacené prémium.

Obyčejně jsou zisky při in-the-money obchodech závislé na podkladovém aktivu a výnosu (payout ratio) nabízených brokerem. Přístup Dukascopy Bank je nabídnout jednotný výnos pro celou řadu obchodovatelných instrumentů (viď podmínky pro více informací).

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.