Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

Čo sú CFDs?

Čo sú CFDs?

CFD (Contract For Difference) je finančný nástroj využívajúci pákový efekt, ktorý umožňuje špekulovať na zmeny cien podkladových aktív na rôznych trhoch (napr. indexy, komodity, meny, akcie, štátne pokladničné poukážky a ich deriváty).

Na rozdiel od tradičného obchodovania na týchto trhoch, pri CFD nemusíte mať veľké množstvo kapitálu na zahájenie obchodovania - obchodovanie CFD je podobne ako Forex založené na využití páky. Pri CFD možno špekulovať na pohyby cien smerom hore (long) alebo dole (short), rovnako ako hedgovať a diverzifikovať svoje portfólio akcií alebo komodít s výrazne nižšími požiadavkami na margin a veľkosť lotu, ako je tomu pri tradičných futures kontraktoch.

Aj keď cena CFD obvykle odráža cenu podkladového nástroje, nie je to vždy podmienkou. Vezmite prosím na vedomie, že pri CFD neprichádza k vlastníctvu podkladového nástroja/aktíva.

Nákup v stúpajúcom trhu

Obchodovanie CFD inštrumentov umožňuje klientom nakúpiť kontrakt (otvoriť dlhú pozíciu) a uzavrieť pozíciu predaním kontraktu. Predaj za nižšiu/vyššiu ceny ako nákupná cena vygeneruje stratu/zisk na obchodnom účte. V prípade presvedčenia, že trh porastie, môžete nakúpiť a predať následne za vyššiu cenu ako cena nákupu, z čoho bude plynúť zisk. Strata bude vygenerovaná v prípade, že trh pôjde proti Vám.

Predaj v klesajúcom trhu

Rovanko tak môžete kontrakt predať (otvoriť krátku pozíciu) a uzavrieť pozíciu spätným nákupom kontraktu. Spätný nákup za nižšiu/vyššiu ceny ako predajná cena vygeneruje zisk/stratu na obchodnom účte. V prípade presvedčenia, že trh bude klesať, môžete predať a následne spätne kontrakt nakúpiť za nižšiu cenu ako cena prvotného predaja, z čoho bude plynúť zisk. Strata bude vygenerovaná v prípade, že trh pôjde proti Vám.

Páka

Efektívne využitie Vášho kapitálu využitím pákového efektu - CFD obchody sa exekuujú využitím pákového efektu, čo znamená, že na otvorenie pozície budete potrebovať iba malú čiastku. Pre viac informácií kliknite prosím na tento odkaz.

CFD vyhlásenie

Dukascopy Europe IBS AS CFD ceny sú založené na ECN cenovej konkurencii technologického riešenia SWFX. Každý klient Dukascopy Europe môže ovplyvňovať ceny a likviditu na trhu pomocou nákupných a predajných príkazov. Každá CFD pozícia otvorená na SWFX vstupuje do kontaktu s Dukascopy Bank SA, pričom tieto kontrakty sú exekuované s Dukascopy a nie so žiadnym iným brokerom.

Upozornenie: Dukascopy Bank SA je protistranou každého príkazu a môže hedgovať CFD s každým klientom alebo na iných finančných trhoch.