Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

JForex API

JForex API poskytuje možnost vyvinúť softvérové aplikácie na mieru pomocou programovacieho jazyku Java. Klientská knižnica API môže byť prepojená na zákaznické systémy. Komunikuje priamo s obchodnými servermi Dukascopy cez bezpečné a overené internetové relácie. Nie je nutné spustiť JForex platformu v rovnakom čase, ale tá môže byť použitá na monitoring aktivít systému v reálnom čase.

 Ak chcete začať s JForex Software Development Kit (SDK JForex), stiahnite a importujte si ho do Java integrovaného vývojového prostredia (IDE) podľa Vášho výberu:

JForex SDK obsahuje príklady pre:  

  • stratégie fungujúce na živých dátach, 
  • testovanie stratégie na historických dátach (backtesting)
  • testovanie stratégie na historických dátach vo vizuálnom móde

Prehľad JForex SDK popisuje ako zmeniť a zlepšit využitie vyššie uvedených príkladov použivania JForex API.

Pre vývoj vlastnej stratégie začnite s prehľadom API stratégií.

Najnovšie JForex SDK sú dostupné v Dukascopy Maven repository, úložisku, kde si každý môže zostaviť svoj projekt využitím poslednej verzie JForex API.

Pre viac informácii o technológii JForex nám prosím napíšte na: pošlite nám správu, zavolajte: +371 67 399 000 alebo požiadajte o hovor od nás.