Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

Overnight Politika

Overnight politika Dukascopy Europe je zameraná na poskytovanie vysoko-konkurenčných rolovacích (ang. rollover) podmienok svojím klientom na potvrdenie líderskej pozície na forexovom trhu. Dukascopy Bank aplikuje rôzne rolovacie poplatky pre klientov s vyšším obratom na poskytnutie lepších podmienok nočného obchodovania.

Rolovacie pravidlá na klientovom účte sa dynamicky menia na základe obchodných aktivít klienta. Obchodná aktivita je počítaná ako celkový objem obchodov (volume) klienta na všetkých jeho účtoch vydelená súčtom denného a nočného objemu obchodov za posledných 30 dní.

Obchodná Aktivita =  Obchodovaný Objem  x 100%
Obchodovaný Objem + Nočný Objem

Pozn: Nočný objem obchodov je súčtom otvorených rolovacích obchodov. Objem obchodov je sútom všetkých exekuovaných obchodov okrem rolovacích obchodov. 

Obchodná aktivita zobrazuje tendenciu obchodníka obchodovať prevažne cez deň (intraday) ako držať pozícia cez noc (overnight). Obchodná aktivita je kalkulovaná na dennej báze v čase vyrovnania (settlement) na konci obchodného dňa a rolovacie pravidlá (politika) sú definované na základe percentuálnych úrovní nížšie:

Rolovacia Politika Požadovaná Obchodná Aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Rolovacia politika "Advanced" je základných nastavením v prípade, že obchodná história nie je dlhšia ako 30 dní a je poskytovaná ako cieľová úroveň, ktorá zabezpečí klientovi atraktívne poplatky. Avšak klienti s obchodnou aktivitou vyššou ako 90% môžu profitovať z takzvaných "Premium swap rates". Rolovacia politika pre každého klienta je zobrazená v jeho backoffice v reporte nazvanom "Rollovers". Pre viac informácií o obchodnej aktivite, nasledujte prosím príklady nižšie.

Príklady kalkulácie obchodnej aktivityPríklad 1:
Za posledných 30 dní otvorí obchodník 6 pozícií v hodnote 1 millión, uzavrie 5 pozícií v rovnaký deň a ponechá 1 otvorenú pozíciu cez noc.

Objem otvorených obchodov
6 000 000
Objem uzavretých obchodov
5 000 000
Rolovací objem v období 1 dňa
1 000 000
Celkový objem obchodov
11 000 000
Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom
12 000 000
Obchodná aktivita: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Aplikovateľná rolovacia politika: Premium

 

Príklad 2:
Over the last 30 calendar days, a trader opens a position of 1 million and keeps it for 9 days before it is closed.

Objem otvorených obchodov
1 000 000
Objem uzavretých obchodov
1 000 000
Rolovací objem v období 9 dní
9 000 000
Celkový objem obchodov
2 000 000
Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom
11 000 000
Obchodná aktivita: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Aplikovateľná rolovacia politika: Regular

 

Príklad 3:
Over the last 30 calendar days, a trader does not have any trading activity.

Objem otvorených obchodov
0
Objem uzavretých obchodov
0
Rolovací objem
0
Celkový objem obchodov
0
Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom
0
Obchodná aktivita: 0%
Aplikovateľná rolovacia politika: Advanced

 

Nočné swapy na akciové CFD

Nočné swapy na akciové CFD závidia od aktuálnej rollover politike: Regular -3%/+3.5%, Advanced -2.25% / +2.75%, Premium -1.75%/+2.25%. Tento rollover úrok závisí od krátkodobých úrokových sadzieb. Tieto rollover náklady sú účtované pri dlhých pozíciách v podobe zrážky z účtu, pri krátkych pozíciách v podobe pripísania na účet – neplatí to iba v prípade, že krátkodobé úrokové sadzby sú nižšie ako základné sadzba, ktorá by mala byť pripísaná. V takom prípade bude tento náklad účtovaný na účte.

Priebeh Rolovania

Overnight politika opisuje denný priebeh rolovania, na základe ktorého je prispôsobená expozícia v ďalší obchodný deň. Tento proces je taktisto nazývaný "position roll", "carry" alebo "overnight swap"; je potrebné vyhnúť sa príjmu obchodovaného menového páru a vyrovnania z obchodu (full cash delivery). Proces vyrovnania prebieha na konci obchodného dňa o 21:00/22:00 GMT [v závislosti od letného/zimného času]. Jeden pár rolovacích obchodov je rezervovaný pre každú otvorenú pozíciu v čase, keď sú existujúce pozície zatvárané v čase vyrovnanie na konci obchodného dňa (settlement) a súčasne otvárané do nového obchodného dňa, ktorý nasleduje, za vyrovnávaciu cenu (tzv. settlement price) +/- upravenú o overnight politiku z tabuľky. Tieto obchody sú označené ako "rollover close" alebo "rollover open" v reportoch klienta priamo v jeho portfolio výkazoch. Vplyv rolovacej politiky je rovnako dostupný v reporte pozícií.

Aktualizácia swapov

Nočné swapy vychadzajú z referenčných úrokových sadzieb centrálných bánk v tabulke nižšie. Nočné swapy sa môžu meniť so zmenami úrokových sadzieb dvoch konkrétnych mien. Dukascopy Europe aktualizuje svoje vlastné sadzby na báze mezibankových nočných swapov.

Dukascopy Europe používa nasledovné sadzby centrálnych bánk na nastavenie svojich nočných swapov. Je nutné zdôrazniť, že Dukascopy Bank pridáva k daným sazbám vlastné náklady (carry costs).

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
Swap-free-accounts

Swap-free accounts are trading accounts in adherence with Islamic religious principles.

The overnight swap cost which is normally charged or credited to client accounts as price difference between rollover close and rollover open trades is not applied to swap-free accounts meaning that both rollover trades are booked at same price. The Client will not be credited nor debited any interest on any open position in their trading account with Dukascopy Europe at the closing of each business day (21:00/22:00 GMT summer/winter time).
In order to prevent abusive use of swap-free conditions following protection measures are applied:

In addition to the standard volume commission paid by clients, an additional fee of USD 5 per 1 million USD for currencies and USD 7.5 per 1 million USD for precious metals and CFDs is charged to swap-free accounts;
Dukascopy calculates the difference between the additional commission paid by the client and the swap amount which is not applied to the account due to the swap-free conditions. If the difference is negative (the “Deficit”) and the account equity does not fully cover the Deficit Dukascopy will block further trading by closing opened exposures and canceling active pending orders.

The Deficit is calculated once a day at settlement time and is applied by adjusting the minimum Stop Loss Level.
The Deficit amount will be debited from the account if:

  • klient stlačí tlačidlo "Pay Deficit" na tlačku Rollover Policy report;
  • je vyšší ako ekvivalent 5 000 USD alebo 10% zostatku na účte;
  • the swap-free rollover policy is terminated;
  • a full withdrawal is made on the account;
  • the account is to be charged as per maintenance fee policy.

The amount of a partial withdrawal cannot exceed the difference between the account equity and the Deficit.
In case of a contradiction between the present Swap-Free Account Terms & Conditions and any other contractual arrangement between the client and Dukascopy Europe, the present Swap-Free Account Terms & Conditions shall prevail. Dukascopy Europe may change Swap-Free Account Terms & Conditions, decline or cancel the use of swap-free conditions, at its own discretion. Dukascopy reserves the right to debit the Deficit at any time.

Any self-trader may activate/cancel the swap-free conditions at any time from reports as illustrated below:
 

The additional fee of USD 5 or USD 7.5 per 1 million USD is charged by Dukascopy Europe.
The Deficit is charged by Dukascopy Bank