Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

Poplatky a Komisie

Komisie zobchodovaného objemu sú účtované v základnej mene účtu pre každý otvorený a uzavretý obchod. Komisie z obchodovaného objemu sú vyjadrené v USD za zobchodovaný 1 milión USD (10 lotov).

Komisie zobchodovaného objemu sú konvertované do základnej meny držiteľa účtu.

Pre individuálnych klientov (Self Traders) sa komisie zobchodovaného objemu odvodzujú od Čistého vkladu a Kapitálu ako vysvetluje tabuľka nižšie:

Čistý Vklad 
(USD alebo ekvivalent)
Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
Vklad s Dukascopy Banková záruka
Meny Vzácne Kovy, CFD* Meny Vzácne Kovy
< 5 000 35 52.5 N/A N/A
≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A
≥ 10 000 30 45 N/A N/A
≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A
≥ 50 000 18 27 N/A N/A
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22.5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Čistý vklad - je súčet všetkých vkladov znížený o súčet všetkých výberov v USD (alebo ekvivalentoch).

 
Kapitál 
(USD alebo ekvivalent)
Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
Vklad s Dukascopy Banková záruka
Meny Vzácne Kovy, CFD* Meny Vzácne Kovy
< 5 000 35 52.5 N/A N/A
≥ 5 000 33 49.5 N/A N/A
≥ 10 000 30 45 N/A N/A
≥ 25 000 25 37.5 N/A N/A
≥ 50 000 18 27 N/A N/A
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22.5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Kapitál - odhadovaná veľkosť účtu v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania (settlement).

*Poplatky za CFD na akcie sa líšia (viď. sekcia "Poplatky za CFD, ETF CFD na akcie")

V prípade, že všetky 3 kritéria (Čistý vklad, Kapitál, Zobchodovaný objem) vedú k rozdielným konečným komisiám, Dukascopy Europe účtuje tie najnižšie (ako uvádzajú príklady nížšie).

Pre individuálnych obchodníkov s niekolkými účtami v Dukascopy Europe, sú Čistý vklad, Kapitál a Zobchodovaný objem kumulované a konečné sumy slúžia na určenie cieľových komisií pre klienta na všetkých jeho účtoch.

Komisie zobchodovaného objemu sú kalkulované na dennej báze v čase vyrovnania (settlement time). Nová výška komisií bude uplatnená nasledujúci obchodný deň.

Poplatky za CFD, ETF CFD na akcie:

    Market     Volume commission Min. commission
Austria EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 60.00
Finland EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
France EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Germany EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Norway NOK 0.10% of trade value NOK 80.00
Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Spain EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 80.00
Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 8.00
UK GBP 0.10% of trade value GBP 7.00
US USD 0.02 per share USD 10.00

Pre klientov využívajúcich externého správcu účtu, komisie z objemu môžu dosiahnúť maximálne 100 USD za zobchodovaný 1 milión USD.

Všetky komisie zobchodovaného objemu sú konvertované do základnej meny držitela účtu v momente, kedy je obchod uskutečnený za aktuálny spotový kurz upravený o poplatok 0,1%.

Ako dodatok k štandartným komisiám sa účtuje extra poplatok 5 USD za 1 zobchodovaný milión USD pre meny a 7.5 USD za 1 zobchodovaný milión USD pre vzácne kovy pri účtoch bez swapov.

Pre viac informácií o Dukascopy Europe a možnostiach fundovania nás prosím kontaktujte na: pošlite nám správu,

telefonicky na: + +371 67 399 000 alebo požiadajte o hovor od nás.

Príklady kalkulácie obchodnej aktivity na základe Čistého vkladu, Kapitálu a Zobchodovaného objemu:

Príklad 1:

Základná mena klientovho účtu: USD
Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania: USD 50 000
Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania: USD 48 900
Komisie podľa kritéria Čistý vklad: USD 18
Komisie podľa kritéria Kapitál: USD 25
Výsledné komisie: USD 18

Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY USD/CHF 2 000 000
Komisie: USD 2 x 18 = USD 36

Príklad 2:

Základná mena klientovho účtu: CHF
Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania: USD 5 000
Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania: USD 18 700
Komisie podľa kritéria Čistý vklad: USD 33
Komisie podľa kritéria Kapitál: USD 30
Výsledné komisie: USD 30

Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY EUR/USD 100 000
EUR/CHF konverzný kurz v čase vyrovnania (settlement) 1.4750
Komisie: EUR 0.1 x 1.4750 x 30 = CHF 4.43

Poplatky za Prevody a Transakcie

Prevody na Účtoch Dukascopy Europe
Zdarma
Prevody na Dukascopy Group Účtoch
Zdarma
Odchádzajúce Prevody*
Zdarma
Uzavretie**
Zdarma
Správa Účtu***
EUR 0 až 40 ročne na klienta

* Dukascopy Europe neúčtuje žiadne poplatky za prevody, avšak sprostredkovateľské banky si môžu účtovať poplatky. Bankové prevody v PLN na účty v Polsku sú bezplatné. Všetky ostatné prevody sú sprocesovné Dukascopy Bank. Poplatkovú štruktúru nájdete na stránkach Dukascopy Bank.

** Dukascopy Europe IBS AS môže uzavrieť účet obchodníka bez predošlého upozornenia, pokiaľ účet nebol aktívny po dobu dlhšiu ako 360 dní alebo nemá dostatočný kapitál na pokrytie príslušných poplatkov.

*** Prvých 360 dní od otvorenia účtu je obchodovanie, vedenie a správa účtu zdarma. Po uplynutí tejto doby sú obchodné účty zdarma IBA pre zákazníkov s aspoň jednou otvorenou pozíciou na SWFX FX Marketplace, alebo aspoň jednou konverziou meny za posledných 182 dní. V opačnom prípade účtuje Dukascopy Europe poplatok 20 EUR na účte každých 182 dní za podmienok neaktivity obchodného účtu (žiadna otvorená pozícia, konverzia mien). Bankové poplatky sú omedzené na 40 EUR na klienta ročne, bez ohľadu na počet obchodných alebo bežných podúčtov klienta (výnimku tvoria špeciálne zmluvy na individuálnej báze). 

 

01.01.2017 - Account is opened. First 182 days are not subject to Maitenance fees
01.08.2017 - the only trade is made
30.12.2017, after 363 days - Maintenance fees review mechanism is triggered and it looks back 182 days, i.e. up to 01.07.2017
No Maintenance fees are charged as there was a trade done in the last 182 days
01.01.2017 - Account is opened. First 182 days are not subject to Maitenance fees
01.05.2017 - the only trade is made
30.12.2017, after 363 days - Maintenance fees review mechanism is triggered and it looks back 182 days, i.e. up to 01.07.2017
31.12.2017, on 364th day the Maintenance fees in the amount of 20 euro are charged

Konverzia mien

Online konverzie mien, vklady, výbery, interné a externé prevody, rôzne druhy poplatkov, kompenzácie a úpravy, ktoré vyžadujú konverziu mien sú uskutočnené podľa aktuálneho spotového kurzu Dukascopy Bank a navýšené o poplatok v nižšie uvedenej tabuľke.

Konvertovaná čiastka
(v základnej mene menového páru)
Poplatok
< 10'000 1.00%
≥ 10'000 0.75%
≥ 50'000 0.50%
≥ 100'000 0.20%
≥ 500'000 0.10%
≥ 1'000'000 0.05%

Výsledky transakcie (zisk/strata) a obchodné komisií v inej než základnej mene účtu klienta zahŕňajú poplatky za prevod alebo konverziu meny. Tieto konverzie sú vykonávané pomocou sadzby Dukascopy Europe v čase vyrovnania navýšené o poplatok 0.1%.