Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

SMS notifikácie

Dukascopy Europe poskytuje svojím klientom možnosť prijímať SMS notifikácie o rôzných situáciách vyskytujúcich sa na ich účtoch, prípadne o nastaviteľných cenových úrovniach v momentoch, keď trh dosiahne tieto úrovne a podobne. Táto služba je dostupná pre všetkých klientov s reálnymi živými účtami.

Poplatky za SMS notifikácie sú účtované v EUR za každú správu zaslanú na základe požiadaviek klienta. Poplatky sú účtované a konvertované do meny účtu klienta v čase vyrovnania na konci obchodného dňa.

Dukascopy Europe ponúka 20bezplatných SMS za mesiac pre každého klienta. Každá ďalšia SMS bude spoplatnená sumou 0,07 EUR. Účtované komisie sa objavia v Portfolio výkaze klienta na dennej báze.

Táto cenová politika je uplatňovaná na každú SMS zaslanú na telefón operátora klienta. Pre viac informácií o službe nájdete v sekcii Wiki.

Prosím berte na vedomie, že SMS nie sú nijakým spôsobom kódované, a teda môže prísť k zneužitiu informácií tretími stranami v prípade, že im budú prístupné. Keďže Dukascopy Europe je odosielateľ správy, tretie osoby môžu prísť k informácii, že máte u nás účet.