Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

ČKO

Často kladené otázky

Nové regulačné nariadenia ESMA
Čo je ESMA?Bude Dukascopy Europe postihnutá ESMA reguláciou?Aká páka bude poskytnutá klientom Dukascopy Europe?Kedy budú regulácie ESMA uplatnené do praxe?
Tax - Automatic Exchange of Information (AEOI)
What is AEOI and which clients are concerned?
Daňové otázky - Automatický reporting finančných informácií AEOI (Automatic Exchange of Information)
Čo je AEOI (Automatic Exchange of Information) a koho sa týka?Bude Dukascopy Europe reportovať finančné výkazy lotyšským finančným úradom (SRS - Latvian State Revenue Service) na základe zmlúv AEOI?Aké informácie sú zhromažďované a reportované?Ako budú tieto reportované informácie použité?
Základné otázky
Môžu súkromní klienti otvoriť účet s Dukascopy?Majú všetky účty prístup na ECN SWFX - švajčiarsky forexový trh?Je potrebné poslať originály dokumentov pre otvorenie účtu s Dukascopy Europe?Akým spôsobom si môžem certifikovať pas, OP alebo ostatné identifikačné dokumenty ?Aké typy platobných kariet sú akceptované pri fundovaní účtu?Môžem nafundovať svoj účet pomocou SEPA platby?Je možné kontaktovať Dukascopy Europe 24 hodín denne?Účtuje Dukascopy Europe nejaké dodatočné poplatky k obchodným poplatkom? Uplatňujú sa bilaterálne zmluvy medzi Švajčiarskom, Rakúskom a Spojeným kráľovstvom aj na účty Dukascopy Europe?
Príkazy s podmienkou
Aký je rozdiel medzi limitným príkazom a príkazom Stop?Prečo bol môj podmienený príkaz (onditional order) exekvovaný okamžite po stlačení tlačítka “Submit” v platforme?Príkaz Market if Touched (MIT)Trhový príkaz (Market Order)
Núdzové situácie
Čo robiť v prípade výpadku internetového pripojenia?Je možné v súrnych prípadoch obchodovať cez telefón?Na akom čísle môžem využiť brokerské služby Dukascopy?Je možné zadávať príkazy pomocou chatu alebo Skype služby?
Správy
Ako často sú aktualizované rolovacie sadzby (cost of carry)?
BID/OFFER príkazy
Ako funguje "BID/OFFER" príkaz?
Štruktúra pozícií
Pokiaľ mám otvorené dve pozície pre rovnaký inštrument, dlhú a krátku, v "Position Structure" sa tieto pozície anulujú. Aký je najlepší spôsob uzavrieť obe pozície bez dodatočných nákladov?
Prihlásenie
Kedy obdržím moje prihlasovacie údaje do reálneho účtu?
Technické otázky
Does Dukascopy Europe provide MT4 Platform?Aký je rozdiel medzi reálnou a demo platformou?Aké sú hardvérové a softvérové požiadavky na môj PC pre spustenie platforiem Dukascopy Europe?
Otázky k obchodovaniu
Garantujete vyplnenie stop loss príkazu?What is the equity 'Stop Loss Level'?Má Dukascopy Europe dealing desk?Je švajčiarsky forexový trh SWFX ECN prostredie?Môže byť Dukascopy Europe protistranou mojich obchodov?Ako môžem limitovať slippage pri zadaní príkazov?
Trading Questions
Are there any differences in trading conditions between DEMO and LIVE environments?

Nové regulačné nariadenia ESMA


Čo je ESMA?
The European Securities and Markets Authority (ESMA) je finančná regulačné inštitúcia EÚ so sídlom v Paríži.
Bude Dukascopy Europe postihnutá ESMA reguláciou?

Áno, postihnuté budú iba inštitúcie s sídlom v EÚ, teda Dukascopy Europe, nie Dukascopy Bank a Dukascopy Japan

Aká páka bude poskytnutá klientom Dukascopy Europe?

Hlavné menové páry - do 1:30

Vedľajšie menové páry, zlato a indexy - do 1:20

Ostatné komodity okrem zlata a vedľajšie indexy - do1:10

jednotlivé akcie - do 1:5

Kryptomeny - do 1:2 

Kedy budú regulácie ESMA uplatnené do praxe?

Rozhodnutie zakázať obchodovanie binárnych opcií je platné od 2. júla 2018.
Rozhodnutie znížiť páku na CFDs je platné od 29. júla 2018.

Tax - Automatic Exchange of Information (AEOI)


What is AEOI and which clients are concerned?

AEOI aims at ensuring declaration of accounts to tax authorities.

It requires Latvian financial institutions to report information annually about certain accounts to the Latvian State Revenue Service (SRS). Concerned accounts are those held by natural persons or legal entities which are tax residents in the European Union or in a country with which Latvia has signed an agreement on AEOI (partner state). In the case of accounts held by entities, under certain circumstances, the duty to report may concern also the person(s) controlling the entities.

After receiving this information, the SRS transfers it to the tax authority of the partner state(s) in which the concerned individual or entity has tax residence. If an individual or entity has tax residence in several partner states, SRS will communicate account information to each of these states.

The list of partner states can be found at http://likumi.lv/ta/id/279206-kartiba-kada-finansu-iestade-izpilda-finansu-kontu-pienacigas-parbaudes-proceduras-un-sniedz-valsts-ienemumu-dienestam

Daňové otázky - Automatický reporting finančných informácií AEOI (Automatic Exchange of Information)


Čo je AEOI (Automatic Exchange of Information) a koho sa týka?
AEOI sa zameriava na reporting informácií o účtoch klientov daňovým úradom.
 
Táto regulácia prikazuje švajčiarskym finančným inštitúciám reportovať informácie na ročnej báze o určitých účtoch klientov priamo lotyšským finančným úradom. Ide o účty FO a PO z krajín, ktoré podpísali zmluvy o transparentnosti finančných výkazov (AEOI). V prípade PO môžu úrady vyžadovať aj informácie o osobách, ktoré vykonávajú riadiacu činnosť spoločnosti .
Po prijatí týchto informácií ich lotyšské danňové úrady (SRS) ďalej komunikujú úradom rezidencie FO alebo PO. Ak máte FO alebo PO rezidenciu vo viacerých štátoch, informácie sú komunukované všetkým krajinám rezidencie FO a PO.

Zozname partnerských krajín nájdete na tomto odkaze http://likumi.lv/ta/id/279206-kartiba-kada-finansu-iestade-izpilda-finansu-kontu-pienacigas-parbaudes-proceduras-un-sniedz-valsts-ienemumu-dienestam

 
top
Bude Dukascopy Europe reportovať finančné výkazy lotyšským finančným úradom (SRS - Latvian State Revenue Service) na základe zmlúv AEOI?
Áno, Dukascopy Europe ako licencovaný broker musí reportovať daňovým úradom na základe AEOI zmlúv.
top
Aké informácie sú zhromažďované a reportované?
Aké informácie sú zhromažďované a reportované?

Ide o všetky informácie vrátane mena, adresy, krajiny daňovej rezidencie, DIČ a dátum narodenia/rok založenia PO. Reportingu podliehajú takisto majitelia a výkonní pracovníci právnických osôb.

Spolu s týmito informáciami sa reportuje aj číslo účtu, hrubý zisk/strata a stav účtu na konci kalendárneho roka.
 

top
Ako budú tieto reportované informácie použité?
Tieto informácie budú k dispozícií iba daňovým úradom členských krajín. Členské krajiny budú narábať s týmito informáciami diskrétne a nebudú ich poskytovať ostatným krajinám.
top

Základné otázky


Môžu súkromní klienti otvoriť účet s Dukascopy?
Dukascopy Europe IBS AS ponúka obchodovanie jednotlivcom aj inštitucionálným klientom
top
Majú všetky účty prístup na ECN SWFX - švajčiarsky forexový trh?
Áno, všetky účty majú priamy prístup na SWFX. Prístup na SWFX je zabezpečené, že všetci klienti obchodujú za rovnaké ceny a s rovnakou likviditou bez ohľadu na veľkosť a typ obchodného účtu.
top
Je potrebné poslať originály dokumentov pre otvorenie účtu s Dukascopy Europe?
Účet môžete otvoriť jednoduchou online procedúrou nahraním všetkých dokumentov online. Berte prosím na vedomie, že účty otvorené online procedúrou pomocou naskenovaných dokumentov majú investičný limit 15,000 Eur. Pre zvýšenie investičného limitu kontaktujte prosím Vášho account manažéra.
top
Akým spôsobom si môžem certifikovať pas, OP alebo ostatné identifikačné dokumenty ?

Ak poskytnete/ukážete svoje identifikačné dokumenty jednému zo zamestnancov Dukascopy Europe IBS AS, certifikácia nie je potrebná.

You may get a certification from the following persons / entities / offices:

  • Notár
  • Solicitor (iba Veľká Británia)
  • Policajný úradník
  • Člen súdu
  • Zamestnanec Obecného úradu
  • Ambasáda, Konzulát alebo komisár krajiny, ktorá pas vydala
  • Finančné inštitúcia (napr. banka, regulovaný broker / obchodník s cennými papiermi, atď.)
  • Pošta (iba Veľká Británia, Švajčiarsko, Nemecko, Portugalsko, Austrália, kde to je bežnou praxou)

Dôležité:
Neváhajte kontaktovať svojho Account Manažéra pre viac informácii. Dukascopy môže odmietnuť prijať certifikáciu, ak nespĺňa podmienky dané regulátorom, preto je vhodné kontaktovať Vášho Account manažéra pred zaslaním dokumentov.
Podmienky akceptovania certifikácie pasu alebo OP:

1.Certifikácia by mala obsahovať:

  • text "Hodnoverná kópia originálu" alebo "Certified true copy of the original"
  • meno osoby, ktorá doklad certifikovala, podpis a dátum certifikácie, pozícia a inštitúcia tejto osoby (napr. verejný notár),kontaktné údaje vrátane adresy, telefónneho čísla, pečiatky inštitúcie.

2. Pas / OP musí obsahovať podpisový vzor. Ak ste medzičasom zmenili podpis, prosím podpíšte certifikáciu a požiadajte osobu, ktorá vykoná certifikáciu, aby Vám tento podpis potvrdila "Podpísané v mojej prítomnosti" / "Signed in my presence".
3. Fotokópia a fotografia na OP musia byť jasne viditeľné a čitateľné.
4. Certifikácia by mala byť na rovnakej strane ako kópia pasu / OP, ak certifikácia obsahuje viacero stránok, je nutné ich zviazať.
5. Pas / OP musí byť platný v čase vykonania certifikácie.
6. Pas / OP by mali obsahovať miesto narodenia držiteľa.
7. k je Vaše priezvisko iné ako na pase / OP, je nutné poskytnúť certifikáciu potvrdenia o manželskom zväzku.

Berte prosím na vedomie, že vodičský preukaz nie je považovaný za oficiálny ID dokument.
Neváhajte kontaktovať svojho Account Manažéra pre viac informácii.

top
Aké typy platobných kariet sú akceptované pri fundovaní účtu?
Obchodný účet Dukascopy Europe IBS AS je možné fundovať prostredníctvom bankového prevodu alebo kreditnej (MasterCard, Visa) / debetnej karty (Maestro, Visa Electron).
top
Môžem nafundovať svoj účet pomocou SEPA platby?
Áno, SEPA prevody sú dostupné pre účty v mene EUR.
top
Je možné kontaktovať Dukascopy Europe 24 hodín denne?
Áno, naša obchodná podpora je dostupná 24 hodín denne pripravená asistovať pri obchodných záležitostiach na reálnych účtoch, vždy počas trhových hodín od nedele 21:00 GMT do piatku 21:00 GMT letný čas (nedeľa 22:00 GMT až piatok 22:00 GMT zimný čas).
top
Účtuje Dukascopy Europe nejaké dodatočné poplatky k obchodným poplatkom?

 Služby Dukascopy Europe IBS AS sú spoplatnené rôzne. Kompletný prehľad poplatkov nájdete na  našich stránkach.

top
Uplatňujú sa bilaterálne zmluvy medzi Švajčiarskom, Rakúskom a Spojeným kráľovstvom aj na účty Dukascopy Europe?
Nie, tieto zmluvy sa neuplatňujú v Dukascopy Europe, keďže tá má sídlo v EÚ, mimo územia Švajčiarska.
top

Príkazy s podmienkou


Aký je rozdiel medzi limitným príkazom a príkazom Stop?
Stop Príkaz

Stop Príkaz je čakajúci príkaz na nákup alebo predaj inštrumentu, pričom je vyplnený akonáhle je dosiahnutá tzv. stop cena príkazu. Po dosiahnutí stop ceny sa príkaz stáva trhovým (Market). Nákupný stop príkaz je vždy umiestnený nad aktuálne trhové ceny, predajný stop príkaz, naopak, pod aktuálne trhové ceny. Stop príkaz môže byť zasiahnutý ask alebo bid cenami, je preto veľmi flexibilný pre klientov. Ak klient definuje slippage v príkaze, ten sa stáva stop limitným príkazom. To znamená, že v prípade nevyplnenia príkazu v špecifikovanom slippage rozmedzí sa príkaz automaticky transformuje na limitný príkaz.

Príkaz Limit

Limitný príkaz je čakajúci príkaz na nákup alebo predaj inštrumentu za špecifikovanú cenu, prípadne lepšiu. Nákupný limitný príkaz môže byť exekvovaný za limitnú cenu alebo nižšiu, spúšťačom je cena ask. Predajný limitný príkaz môže byť exekvovaný za limitnú cenu alebo vyššiu, spúšťačom je cena bid. Limitné príkazy nemusia byť vždy vyplnené z dôvodu volatility trhových cien. 
top
Prečo bol môj podmienený príkaz (onditional order) exekvovaný okamžite po stlačení tlačítka “Submit” v platforme?
Pri vstupovaní podmieneným príkazom by ste mali dávať pozor na aktuálne trhové ceny, Vami očakávanú cenu a znak nerovnosti (≤ alebo ≥) pri zadávaní príkazu. Ak trhové ceny zodpovedajú cenám vo Vašom príkaze, ten bude exekvovaný okamžite.
Príkaz: aktuálna trhová cena EUR/USD 1.3010, Váš podmienený príkaz je Nákup ak >=1.3005. V tomto prípade nastane exekúcia okamžite.
top
Príkaz Market if Touched (MIT)
MIT príkaz je podobný limitnému príkazu (Limit), no má navyše špecifikovanú toleranciu slippage vychádzajúcu z cien v obchodnom príkaze. Na porovnanie, MIT majú vyššiu pravdepodobnosť exekúcie ako limitné príkazy, no za cenu, ktorá môže byť horšia ako cena v príkaze (kvôli zvolenému slippage).
top
Trhový príkaz (Market Order)
Trhový príkaz je príkaz na nákup alebo predaj inštrumentu za aktuálnu trhovú cenu. Trhové príkazy sú exekvované na základe bid a offer cien dostupných v hĺbke trhu, ktorá predstavuje volume na jednotlivých cenách. Ak je príkaz zadaný za trhové ceny a obsahuje vyššie volume ako je aktuálne dostupné na trhu (best available price v platforme), exekúcia príkazu sa rozdelí medzi ceny, ktoré sú dostupné v hĺbke trhu. Pri trhových príkazoch je slippage nastavená na základné hodnoty samotným obchodníkom. Ak by mala cena skĺznuť viac ako špecifikované obchodníkom, príkaz bude automatický zamietnutý.
top

Núdzové situácie


Čo robiť v prípade výpadku internetového pripojenia?
V týchto situáciách volajte prosím našu núdzovú linku / obchodnú podporu. Dukascopy Europe je dostupná vždy počas trhových hodín. Telefónne číslo: +371 67 399 039.
top
Je možné v súrnych prípadoch obchodovať cez telefón?
Áno, zadávať obchodné príkazy cez telefón je možné prostredníctvom našej obchodnej podpory na +371 67 399 039.
top
Na akom čísle môžem využiť brokerské služby Dukascopy?
Zavolajte obchodnú podporu na +371 67 399 039.
top
Je možné zadávať príkazy pomocou chatu alebo Skype služby?
Nie, avšak zadávať obchodné príkazy je možné v núdzových prípadoch cez telefón prostredníctvom našej obchodnej podpory nae +371 67 399 039.
top

Správy


Ako často sú aktualizované rolovacie sadzby (cost of carry)?
Dukascopy "Cost of Carry" sú vždy aktuálne na našich stránkach.
top

BID/OFFER príkazy


Ako funguje "BID/OFFER" príkaz?
Tieto príkazy umožňujú obchodníkom pôsobiť ako poskytovatelia likvidity umiestňovaním jednotlivých bid a offer príkazov na trh SWFX. Bids/Offers sú podobné limitným príkazom a používané na nákup inštrumentu za špecifickú alebo lepšiu cenu. V porovnaní s limitným príkazom majú niekoľko výhod. Keďže sú všetky tieto príkazy zadané priamo na trh, môžu tak byť prijaté konzumentmi likvidity, čo umožňuje obchodníkom vyhnúť sa nákladom na spready. Požadovaný margin na tieto príkazy je zablokovaný na účte okamžite po akceptovaní príkazu, čo znamená kratší čas na exekúciu. Navyše obchodníci môžu špecifikovať časovú periódu príkazu (Good Till Cancelled / Good For / Good Till), čo robí príkazy bid/offer vhodné na intradenné obchodovanie.
top

Štruktúra pozícií


Pokiaľ mám otvorené dve pozície pre rovnaký inštrument, dlhú a krátku, v "Position Structure" sa tieto pozície anulujú. Aký je najlepší spôsob uzavrieť obe pozície bez dodatočných nákladov?
Ak máte otvorené dve opačné pozície (dlhú a krátky) pre rovnaký inštrument, môžete použiť funkciu "Merge" (spojiť pozície), za ktorú nemusíte platiť žiadne komisie, keďže nepríde k žiadnemu obchodu.
Berte však prosím na vedomie, že aj plne hedgeované pozície vytvárajú náklady (spread, komisia)
top

Prihlásenie


Kedy obdržím moje prihlasovacie údaje do reálneho účtu?
Prihlasovacie meno a dočasné heslo sú zaslané klientom emailom ihneď po schválení účtu. 
PIN kód je zaslaný SMS správou na registrované telefónne číslo ihneď po zmene dočasného hesla z obdržaného emailu. V prípade, že neobdržíte PIN kód, zavolajte prosím na obchodnú podporu Dukascopy Europe. Obyčajne sú prihlasovacie údaje zaslané ihneď po obdržaní finančných prostriedkov od klienta.
top

Technické otázky


Does Dukascopy Europe provide MT4 Platform?
Currently Dukascopy does not provide MT4 Platform and it offers access to SWFX Swiss Marketplace via its own JForex platform. However, if you would like to get access to the SWFX Swiss Marketplace through MT4, there are external solutions, which you may use. Here you can find information about one of such solutions: https://www.dukascopy.com/europe/english/forex/dealstation/?c6#MT4Bridge. Once you register demo plugged to the bridge, you will receive more information about the provider via e-mail. Please keep in mind that Dukascopy does not support this bridge technically. In case of any additional questions about the technicalities or commissions, please contact the external provider directly. If you will want to use this solution on the Live account with Dukascopy, please mention it to your Account Manager in Dukascopy when opening Live account, as additional documents might be needed.
top
Aký je rozdiel medzi reálnou a demo platformou?
Všetky funkcie a prvky v oboch platformách sú rovnaké, avšak klienti by si mali byť vedomý faktu, že obchodovanie na reálnom účte je omnoho náročnejšie. Najpodstatnejším detailom je to, že na demo účte obchodované volume (počet kontraktov) neovplyvní samotný trh, no pri reálnych účtoch klient veľkosťou kontraktu priamo ovplyvní situáciu na trhu, hlavne ak ide o veľký počet obchodov, prípadne veľké nakúpené / predané objemy. Ďalším dôležitým faktorom je psychológia obchodníka, ktorá zohráva odlišné roly pri demo a reálnych účtoch. Obchodníci na demo účtoch často precenia svoje schopnosti na základe dosiahnutých výsledkov na demo účte. Preto odporúčame rozvážne rozhodovanie pri prechode na reálne účty.
top
Aké sú hardvérové a softvérové požiadavky na môj PC pre spustenie platforiem Dukascopy Europe?
Pre JAVA verziu platformy:
- priame pripojenie na internetové pripojenie (nie proxy);
- Java v.5.0+;
- CPU 1500MHz+;

Pre WEB verziu platformy:
- FireFox 1.5+ (odporúčané)alebo Microsoft IE v5.5+ alebo Opera 8+.
top

Otázky k obchodovaniu


Garantujete vyplnenie stop loss príkazu?
Dukascopy Europe garantuje vyplnenie stop lossu, avšak počas volatilných dní (gaps a pod.) vzniká riziko vyššej slippage.
top
What is the equity 'Stop Loss Level'?
The 'Stop Loss Level' function provides traders with possibility to automatically close all positions beyond a certain drawdown level of equity.
The function is located in the Portfolio section of the trading platform or in the client reports area. All open positions will be closed, all pending orders will be cancelled and trading blocked if the equity on the account becomes equal to or less than the 'Stop Loss Level' set by the client. Please beware that equity on the account after the closing of all open positions might be lower than the 'Stop Loss Level', depending on market conditions.
top
Má Dukascopy Europe dealing desk?
Nie, všetky obchody sú exekvované automaticky pomocou SWFX systému, exekúcia je STP (Straight-Through Processing) bez manuálnych zásahov. V prípade príkazov cez telefón, tie sú zadávané do systému manuálne pracovníkmi technickej podpory na automatickú exekúciu.
top
Je švajčiarsky forexový trh SWFX ECN prostredie?
Áno, ECN prostredie je definované nasledovne: existencia trhu, kde obchodníci môžu obchodovať medzi sebou navzájom, zobrazenie hĺbky trhu vrátane nákupných a predajných príkazov, variabilných spreadov, rýchla exekúcia bez dealing desku, cenová konkurencia medzi obchodníkmi a rovnaké ceny a data feed pre všetkých účastníkov trhu. SWFX spĺňa všetky tieto podmienky ECN trhu.
top
Môže byť Dukascopy Europe protistranou mojich obchodov?
Dukascopy Europe IBS AS sprostredkuváva exekúciu Vašich obchodov a nie je protistranou týchto obchodov. Vaše obchodody sú exekuované priamo na SWFX – Švajčiarsky forexový trh SWFX, ktorý je ECN prostredie. Dukascopy Bank je protistranou všetkých obchodov klientov na SWFX. Dukascopy Bank posiela príkazy na medzibankový trh vo svojom vlastnom mene pre svoje vlastné potreby ako napríklad hedging pozícii a/alebo testovanie správnosti cien zasielaných od poskytovateľov likvidity. Nie všetky obchody klientov sú hedgované a zaslané na medzibankový trh. Presnejšie, malé pozície klientov nemôžu byť hedgované s externými protistranami na trhu, a práve preto Dukascopy využíva svoju vlastnú likviditu na otvorenie pozície pre klienta, keďže poskytovatelia likvidity by takéto malé príkazy neprijali. Klienti obchodujúci binárne opcie nie sú hedgeovaný Dukascopy Bank vôbec. Dukascopy Bank hedguje obchody plne, čiastočne alebo vôbec, vždy v súlade s jej technológiami, potrebami a reguláciami.
top
Ako môžem limitovať slippage pri zadaní príkazov?
Naša obchodná platforma dáva klientom možnosť limitovať alebo úplne eliminovať slippage pri všetkých trhových príkazoch. Berte však na vedomie, že znižovanie tolerancie slippage zvyšujete pravdepodobnosť nevyplnenia príkazov.
top

Trading Questions


Are there any differences in trading conditions between DEMO and LIVE environments?
Yes, trading conditions may differ between the environments. This might relate to the list of tradable instruments available, trading settings etc.
Although Dukascopy Europe strives to ensure that trading conditions on DEMO and LIVE are aligned as much as possible, differences still might appear. This is especially likely to happen when new trading instruments are being released and tested or when special trading conditions are applied to specific instruments.
top