Poplatky

 V závislosti na službách poskytovanými Dukascopy Bank SA, poplatky a komise klientů se různí.

 • Komise z obchodovaného objemu jsou účtovány v základní měne účtu pro každý otevřený a uzavřený obchod. Komise z obchodovaného objemu je vyjádřena v USD za zobchodovaný 1 milion USD.

  Komise z obchodovaného objemu jsou konvertovány do základní měny držitele účtu.

  Pro individuálni klienty (Self Traders)

  Se komise z obchodovaného objemu odvozují od Čistého vkladu, kapitálu a zobchodovaného objemu, jak vysvětluje tabulka níže:

  Čistý vklad*
  (USD nebo ekvivalent)
  Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
  Vklad u  Dukascopy Bank Vklad pomocí bankových garancí
  Měna Vzácné kovy, CFD** Měna Vzácné kovy
  5'000 35 52.5 n/a n/a
  ≥ 5'000 33 49.5 n/a n/a
  ≥ 10'000 30 45 n/a n/a
  ≥ 25'000 25 37.5 n/a n/a
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Čistý vklad - je součet všech vkladů znížený o součet všech výběrů v USD ekvivalentech.
  Kapitál*
  (USD nebo ekvivalent)
  Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
  Vklad u  Dukascopy Bank Vklad pomocí bankových garancí
  Měna Vzácné kovy, CFD** Měna Vzácné kovy
  5'000 35 52.5 n/a n/a
  ≥ 5'000 33 49.5 n/a n/a
  ≥ 10'000 30 45 n/a n/a
  ≥ 25'000 25 37.5 n/a n/a
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Kapitál — odhad velikosti účtu v USD ekvivalentech v čase vyrovnání (settlement).
  Obchodovaný objem*
  (USD nebo ekvivalent)
  Komise z obchodovaného objemu v USD za 1 milion USD
  Vklad u  Dukascopy Bank Vklad pomocí bankových garancí
  Měna Vzácné kovy, CFD** Měna Vzácné kovy
  < 5 million 35 52.5 35 52.5
  ≥ 5 million 33 49.5 33 49.5
  ≥ 10 million 30 45 30 45
  ≥ 25 million 25 37.5 25 37.5
  ≥ 25 million 18 27 18 27
  ≥ 250 million 16 24 16 24
  ≥ 500 million 15 22.5 15 22.5
  ≥ 1 billion 14 21 14 21
  ≥ 2 billion 12 18 12 18
  ≥ 4 billion 10 15 10 15
  • *Obchodovaný objem je objem vykonaných obchodů za posledních 30 dní v USD ekvivalentech.
  • **Různé poplatky se vztahují na CFD na jednotlivé akcie (viz "Komise CFD, ETF CFD na akcie").

  V případě, že všechna 3 kritéria (Čistý vklad, Kapitál, Obchodovaný objem) vedou k rozdílným cílovým komisím, Dukascopy Bank aplikuje ty nejnižší (jak uvádí příklad níže).

  Pro individuální obchodníky s několika účty u Dukascopy Bank , Čistý vklad, Kapitál a Obchodovaný objem jsou kumulovány a konečné sumy slouží na určení cílových komisí pro klienta na všech jeho účtech.

  Komise z obchodovaného objemu jsou určovány na denně v čase vyrovnání (settlement time). Nové komise se budou aplikovat nasledujíci obchodní den.

  Obchodní poplatky za obchodování na platformě MetaTrader 4

  Kromě standardních poplatků je za obchodování na platformě MetaTrader 4 účtováno 1 dolar za 1 lot MT4 (10 USD za 1 milion USD).

  Volume komise na účtech MT4 je vypočtena po transakci za otevření a uzavření pozice a je účtována při otevření obchodů v měně účtu. Volume komise se počítá z primární částky a převede se na zůstatek na účtu klienta.

  Komise CFD, ETF CFD na akcie

  Trh Volume commission Min. commission
  Austria EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 60.00
  Finland EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  France EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Germany EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Norway NOK 0.10% of trade value NOK 80.00
  Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Spain EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 80.00
  Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 8.00
  UK GBP 0.10% of trade value GBP 7.00
  US USD 0.02 per share USD 10.00

  Pro klienty využívající externího správce/zástupce

  Komise z objemu můžou dosáhnout maximálně 100 USD za zobchodovaný 1 milion USD. 

  Všechny komise z obchodovaného objemu jsou konvertovány do základní měny držitele účtu v momentu, kdy je obchod uskutečněn za aktuální spotový kurz upraven o poplatek 0,1%.

  Jako dodatek k standardním komisím se zde účtuje extra poplatek 5 USD za 1 milion USD pro měny a 7.5 za 1 milion USD pro vzácné kovy při účtech bez swapů.

  Příklady kalkulace obchodní aktivity na základě Čistého vkladu, Kapitálu a Obchodovaného objemu:

  Příklad 1

  Základní měna klientova účtu USD
  Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání 50'000
  Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání 48'900
  Obchodovaný objem za posledních 30 dní 10 million
  Komise podle Čistého vkladu USD 18
  Komise podle Kapitálu USD 25
  Komise podle Obchodovaného objemu USD 30
  Aplikovatelný komise USD 18

  Obchod udělaný v další obchodný den: BUY USD/CHF 2'000'000
  Volume commission: USD 2 × 18 = USD 36

  Příklad 2

  Základní měna klientova účtu CHF
  Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání 5'000
  Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání 18'700
  Obchodovaný objem za posledních 30 dní 5 million
  Komise podle Čistého vkladu USD 33
  Komise podle Kapitálu USD 30
  Komise podle Obchodovaného objemu USD 33
  Aplikovatelný komise USD 30

  Obchod udělaný v další obchodný den: BUY EUR/USD 100'000
  EUR/CHF spot rate 1.4750 adjusted by a conversion fee 0.1%
  Volume commission: EUR 0.1 × 1.4750 × 30 = CHF 4.43

  Příklad 3

  Základní měna klientova účtu USD
  Čistý vklad v USD ekvivalentech v čase vyrovnání 5'000
  Kapitál v USD ekvivalentech v čase vyrovnání 14'200
  Obchodovaný objem za posledních 30 dní 84 million
  Komise podle Čistého vkladu USD 33
  Komise podle Kapitálu USD 30
  Komise podle Obchodovaného objemu USD 18
  Aplikovatelný komise USD 18

  Obchod udělaný v další obchodný den: BUY USD/CAD 1'000'000
  Volume commission: USD 1 × 18 = USD 18

  Pro klienty, kteří udělují mandát společnosti Dukascopy Bank (LP PAMM)

  je objemová komise stanovena Dukascopy Bank mezi 25 USD a 0 USD za 1 milion USD. Aktuální míra a historie jsou k dispozici na webové stránce LP PAMM.

 • Rolovací politika

 • Poplatky a provize za správu majetku (LP PAMM)

 • Při otevření opčního kontraktu musí klient zaplatit opční prémii, která odpovída velikosti opčního kontraktu. Opční prémie je automaticky účtováná Dukascopy Bank z klientova účtu před otevřením každého opčního kontraktu. Je-li nemá účet klienta dostatek finančních prostředků na zaplacení opční prémie, Dukascopy Bank automaticky přizpůsobí velikost kontraktu a / nebo příkaz zamítne.

  Dukascopy Bank neúčtuje žádné další poplatky mimo opční prémie při vstupu do pozice s kontraktem na binární opce. Klient porozumněl a souhlasí, že rozdíl mezi tržní cenou BID a ASK (např. Spread), ktorý se vyskytuje při všech dostupných obchodovatelných nástrojích negativně ovlivňuje pravděpodobnost zisku. Vezměte prosím na vědomí, že strike cena za opce jako "top" (ang. "Up") je odvozena z ceny ASK, ale aktuální cena v době maturity opce, která určuje jestli je opce In nebo Out-of-the-money, je odvozena z BID ceny. Stejně tak v případě opce "down", strike cena vychází z BID ceny, ale cena opce v době maturity opce je založena na ceně ASK. To znamená, že na to, aby byla opce In-the-money, se cena podkladového aktiva musí pohybovat v předpokladaném směru o vyšší hodnotu než velikost spreadu.

 • Poplatky 20 bezplatných SMS za měsíc u každého klienta, potom EUR 0.07 za SMS

  SMS (Short Message Service) notification fees are charged in EUR for every message sent to the client in accordance with their subscriptions. Fees are converted to the base currency of the client account and are charged at the settlement time.

  Dukascopy Bank SA nabízí 20 bezplatných SMS za měsíc u každého klienta. Každá další SMS přes tenhle bezplatný limit bude zpoplatněna 0,07 EUR. Účtované komise se objeví v Portfolio výkaze klienta na denní báze.

  Tahle cenova politika je aplikována na každou SMS zaslanou na telefon operátora klienta.

 • Příchozí platby Bez poplatků
  V rámci Dukascopy Bank SA Bez poplatků
  V rámci Dukascopy Group Bez poplatků
  Odcházejíci převody z účtu1,3 CHF 2.3 for payments in CHF in Switzerland or CHF 152
  EUR 2.3 for SEPA payments or EUR 202 / USD 50 / GBP 15 / AUD 30 / CAD 30 / CNY 150 / CZK 500 / DKK 150 / HKD 180 / HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500 / MXN 350 / NOK 180 / NZD 30 / PLN 80 / RON 80 / RUB 1800 / SEK 170 / SGD 30 / TRY 65 / ZAR 280
  USD 10 pro platby v Bitcoinech do crypto peněženky
  • 1Poplatky u třetí banky můžou být přičteny.
  • 2White Label Partnerům účtováný komise CHF 10, EUR 7.5. 
  • 3Poplatky za převody z klientské back office. V případě podepsaného výběrového formuláře se poplatky za převody zdvojnásobí.

  Převody v měnách jiných jako je základní měna účtu jsou předmětem dodatečných komis podle tabulky Konverze měn.

 • Obchodní účet (včetně binárního) Standardní Běžný Účet (SCA) Mobilní Bežný Účet (MCA)
   Otevření zdarma zdarma zdarma
   Zavření zdarma4 zdarma4 zdarma4
  Správa účtů 1 2 zdarma
  Kustodian poplatek na účtech v zlatě3  1% ročně z průměrného stavu účtu v zlatě  1% ročně z průměrného stavu účtu v zlatě Zatím není k dispozici
  • 1Na účtě nebudou poplatky účtovány v období prvních 363 kalendářních dnů po otevření účtu. Po 363 dnech jsou poplatky za správu účtovány pouze v případě, že v době 182 dnů po otevření účtu neexistuje žádná otevřená / uzavřená pozice nebo měnová konverze do 182 dnů. Pokud jsou účtovány poplatky za správu, bez ohledu na počet klientských účtů, bude poplatek vždy činit maximálně 100 CHF za klienta za 182 pracovních dnů. To znamená, že zákazníci budou platit tento poplatek maximálně dvakrát ročně, nebo se mu klienti mohou zcela vyhnout. Kromě toho může být poplatek za správu vrácen, pokud klient pokračuje v obchodování a v budoucnu proobchoduje hodnotu tohoto poplatku.
  • 2Uchovejte zvláštní písemnou smlouvu, která stanoví, že po 363 dnech jsou poplatky za správu účtovány pouze v případě, že není k dispozici žádná otevřená / uzavřená pozice nebo přepočet měny do 182 dnů po otevření 182 dnů účtu. Pokud jsou účtovány poplatky za správu bez ohledu na počet klientských účtů, bude vždy činit maximálně 100 CHF za klienta za 182 pracovních dnů nebo za období konverze měny. To znamená, že zákazníci budou platit tento poplatek maximálně dvakrát ročně, nebo se mu klienti mohou zcela vyhnout. Kromě toho může být poplatek za správu vrácen, pokud klient pokračuje v obchodování a v budoucnu proobchoduje hodnotu tohoto poplatku.
  • 3Tyto poplatky se odečtou z účtu na konci každého měsíce na základě průměrného stavu zlata (XAU). Pokud transakce na účtě (např. Výběry) nezanechávají dostatečný stav účtu k pokrytí poplatků, jsou tyto poplatky okamžitě účtovány.
  • 4Avšak pokud je zůstatek na účtu příliš malý, aby mohl být převeden, zatímco účet musí být uzavřen na základě rozhodnutí klienta nebo Dukascopy Bank, zbývající zůstatek bude plně účtován jako udržovací poplatek, který umožní uzavření účtu.
  1. Poplatky jsou účtovány bez upozornění ažb do úplného uhrazení. Payments účty nemají správní poplatky.
  2. Dukascopy Bank uzavře bez oznámení účty s nedostatečným stavem k zaplacení poplatku.
 • Online konverze měn, vklady, výběry, interní a externí převody, různé druhy poplatků, kompenzace a úpravy, které vyžadují konverzy měn jsou prováděny dle aktuálního spotového kurzu Dukascopy Bank SA a navýčeny o poplatek v níže uvedené tabulce.

  Konvertovaný množstvo
  (v základní měne měnového páru)
  Fee
  10'000 1.00%
  ≥ 10'000 0.75%
  ≥ 50'000 0.50%
  ≥ 100'000 0.20%
  ≥ 500'000 0.10%
  ≥ 1'000'000 0.05%

  Výsledky transakce (zisk/strata) a obchodní komise v jiné než základní měně účtu klienta zahrnují poplatky za převod nebo konverzy měny. Tyhle konverze jsou vykonávany pomocí Dukascopy Bank sadzby v čase vyrovnání navýšeny o poplatek 0.1%.

 • Poplatky 1.25% za rok*
  • *Poplatek účtován předem v momentě, kde je banková záruka schválená, a na začátku každého následujícího roku.

  Bankovní můžou být vydány jenom ve vztahu k běžnému účtu.

 • Poplatky v závislosti od typu karty, na vyžádání

  Kreditní karty mohou být vydány pouze s běžným účtem a vydání bankovní záruky požadované od Dukascopy Bank SA na vydavatele kreditní karty. Poplatky pro vystavení bankovní záruky budou následně začteny.

 • Poplatky CHF 150
 • Account Maintenance Fees apply plus any costs incurred by necessary researches to reestablish contact, minimum CHF 500 but not more than the account balance.

 • Poplatky za úschovu se účtují automaticky týdně (každých 7 kalendářních dnů) od druhého týdne ve stejném množství 1% z každého depozitu Bitcoin umístěného v karanténě.

  Pokud je několik Bitcoin vkladů v karanténě od jednoho klienta, jsou poplatky vypočítávány a účtovány zvlášť pro každý vklad.

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Chcete-li se dozvědět více o platformě Dukascopy Bank CFD / Forex, SWFX a dalších souvisejících obchodních informacích, prosím, zavolejte nám, nebo vám můžeme zavolat my.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.