Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline
Základné CharakteristikyFunding FacilitiesMargin RequirementsOvernight PolitikaSMS notifikácie
 

Margin Requirements

Transakcie uskutočňované na švajčiarskom forexovom trhu (SWFX) sú založené na báze obchodovania pomocou blokovania určitej čiastky na účte obchodníka (margin), čím umožňujú obchodníkovi exekuovať transakcie väčšie než jeho vklad, a tak zväčšiť vplyv zmeny cien. Expozícia obchodného účtu pri obchodovaní viacerých inštrumentov naraz je limitovaná celkovou obchodovanou líniou, ktorá je kalkulovaná ako násobok celkového kapitálu na účte a finančnej páky dohodnutej s Dukascopy Europe.

Maximálne páka pre jednotlivé inštrumenty je v tabuľke nižšie:

* Ak je equity nižšia ako 20 EUR alebo ekvivalent v inej mene, Dukascopy Europe zablokuje účet pre obchodovanie.

Minimálne Požiadavky na Margin

Kvôli ochrane klientov pred vznikom závazkov väčších ako ich dostupný kapitál, a rovnako tak pre ochranu Dukascopy Europe pred rizikami s tým spojenými, platia nasledovné pravidlá minimálneho marginu (blokovanej čiastky na účte obchodníka pri otvorení pozície): Minimálný obchodovateľný kapitál na účte pre individuálnych obchodníkov je 20 EUR. Pri účtoch s inou základnou menou je minimálna požiadavka na obchodovateľný kapitál na účte obchodníka vypočítaná na základe korešpondujúceho kurzu v čase vyrovnania (settlement) na konci obchodného dňa. Všetky otvorené pozicie môžu byť uzavreté a účet dočasne zablokovaný, pokiaľ obchodovateľný kapitál dosiahne minimálne požiadavky na margin.

Minimálne požiadavky na margin pre otvronie pozície závisia od požadovanej finančnej páky, menového páru a aktuálných cien.

Použitie Páky

Použitie finančnej páky je ukazovateľ zobrazujúci, aká veľká časť kolaterálu je aktuálne použitá pri expozicí (otvorené pozície) na obchodnom účte. Páka je zobrazená v percentách v reálnom čase a počítaná je nasledovne:

  Použitý Margin  
Použitie finančnej páky =                                 -------------- x 100
  Obchodovateľný Kapitál (equity)  

*Použitý Margin sa rovná výške expozície vydelenej pákou

Pozícia 1 mio (10 lotov) EURUSD za cenu 1.2000
Expozícia na účte = USD 1,200,000
Zisk a strata = 0 
Páka na účte pre menový pár EUR/USD = 1:30
Kapitál= USD 100,000
Použitý Margin = Expozícia na účte/ Páka= USD 1,200,000 / 30 = USD 40,000
Použitie finančnej páky = Použitý Margin / Kapitál= 40,000 / 100,000 = 40%

Margin call a margin cut pravidlá

Margin call (použitie páky >100%) nastane v situácii, keď požiadavky na margin nedovoľujú klientovi navýšit jeho expozíciu na účte. Klient môže iba zredukovať expoziciu uzavretím nekrytých pozícií alebo otvorením pozícií opačných k aktuálnym, na krytie rizika a zníženie expozície (hedging). Aj napriek dosiahnutiu Margin call-u nebude pozúcia okamžite uzavretá, náš automatický systém iba zruší všetky príkazy, ktoré by mohli expozíciu eště navýšit.

 

Margin cut alebo cut-off úroveň (použitie páky ≥ 200%) nastane v situácii, keď použitá páka prekročí 200%. Dukascopy Europe má právo (nie povinnosť) v takomto prípade plne zredukovať expozíciu na účte zavretím pozícií alebo zrušením čakajúcich príkazov.

 Použitie finančnej páky Popis
0% Žiadna expozícia
<100% Normálny stav
≥100% Margin call: obchodník nemôže navýšit expozíciu pokiaľ použitie páky prekročí 100%
≥200% Margin cut: systém automaticky uzavrie všetky pozície a zruší čakajúce príkazy
Maximálna Expozícia pre CFD na Akcie

Maximálna expozícia pre jeden kontrakt CFD na akcie je 100,000 USD alebo ekvivalent v inej mene. Na požiadanie môže byť maximálna expozícia zvýšená na 250,000 USD, v tomto prípade bude páka znížená na 1:2 zo základnej 1:5.

Market Maximum exposure
for a share CFD
Austria
100,000 EUR
Belgium
100,000 EUR
Denmark
750,000 DKK
Finland
100,000 EUR
France
100,000 EUR
Germany
100,000 EUR
Hong Kong
780,000 HKD
Netherlands
100,000 EUR
Norway
900,000 NOK
Portugal
100,000 EUR
Spain
100,000 EUR
Sweden
950,000 SEK
Switzerland
100,000 CHF
UK
90,000 GBP
US
100,000 USD

Maximálna expozácia pre jednotlivé inštrumenty

Maximálna čistá expozícia pre každý menový pár na jednom obchodnom účte je limitovaná na pozíciu vo výške 25 miliónov jednotiek základnej meny, s výnimkou pre nasledujúce menové páry USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB, pre ktoré môže byť expozícia limitovaná na 1 milión jednotiek základnej meny. Pre vzácne kovy a CFD je maxilmálna čistá expozícia zobrazená v tabuľke nižšie:

Instrument Maximálna expozícia v kontraktoch (pre CFD) /
Oz (pre vzácne kovy)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4 500
DIESEL.CMD/USD 1 800
COFFEE.CMD/USX 940 000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1 430
COTTON.CMD/USX 685 000
OJUICE.CMD/USX 410 000
COPPER.CMD/USD 8 000
USA500.IDX/USD 1 000
USATECH.IDX/USD 300
USA30.IDX/USD 100
USSC2000.IDX/USD 2 000
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 500
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20 000
HKG.IDX/HKD 1 000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 1 500
XAG/USD 40 000
BTC/USD 30 000 USD equivalent
ETH/USD 30 000 USD equivalent
LTC/USD 30 000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 200
DOLLAR.IDX/USD 25 000
NLD.IDX/EUR 4 550
SGD.IDX/SGD 11 220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1 545
BUND.TR/EUR 10 000
UKGILT.TR/GBP 10 000
USTBOND.TR/USD 10 000

Klient môže požiadať o zníženie/zvýšenie maximálnej expozície.

V tomto prípade bude páka účtu znížená.

Vyrozumenie o riziku

Obchodovanie menových párov pomocou využitia marginu je vysoko rizikové a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Doporučujeme použitie finančnej páky v normálnom stave (<100%). Klient by mal mať na pamäti, že obchodovanie s využitím marginu zvyšuje potenciálne straty, ale rovnako tak aj zisky, a investované prostriedky môžu skončit v strate v prípade vysokej volatility, vytvarajúcej nepriaznivé prostredie pre účastníka s vysokou finančnou pákou. Klient by mal byť sám zodpovedný za udržiavanie postačujúceho marginu vo vzťahu k existujúcim pozíciám.

Pre viac informáciií o Dukascopy Europe ECN účtoch nám prosím na píšte na: pošlite nám správu, zavolajte: +371 67 399 000 alebo požiadajte o hovor od nás.


Dukascopy Europe IBS AS používa cookies na prispôsobenie obsahu a zlepšenie používateľského komfortu. Kliknutím na Súhlasím alebo pokračovaním v používaní webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať - ďalšie podrobnosti nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie.