Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline
Forex/CFD ECN AccountsObchodovanie s DukascopyForex MT4 účtyTrading FeesObchodné PlatformySprávcovské ÚčtyJForex Automated TradingAPISWFX - Švajčiarský Forexový TrhOchrana KlientaOtvoriť ŽIVÝ ÚČETOtvoriť DEMO ÚČETOpen MT4 DEMOPrihlásiťWikiVideo TutorialsSemináreWebinarsFundovanie Platobnými KartamiObchodovanie Cenných PapieroviOS™ Obchodná PlatformaDoporučte Kontakt
 

We regret to inform you that due to regulatory reasons, Dukascopy Europe IBS AS does not open Live accounts for the residents of the country selected by you.

Select country
Phone code
Select currency
*Kliknutím na Otvoriť Demo súhlasíte s Podmienkami

Pokračovaním ďalej súhlasíte s kontaktom ohľadom našich produktov a služieb.
Kliknutím na Otvoriť Demo súhlasíte so spracovaním osobných údajov Dukascopy Europe a Dukascopy Bank celosvetovo a pobočkami Dukascopy Group (hereinafter – Dukascopy Group). Beriete na vedomie, že Vami poskytnuté údaje budú spracované Dukascopy Group pre potreby zaručenia kvalitnej podpory a funkcionality platformy. Údaje budú spracované s dôrazom na ochranu súkromia. Pre viac info si preštudujte našu politiku ochrany súkromia. reCAPTCHA Privacy Terms

Hotovo!

Prosím skontrolujte si svoj email (%email%) na získanie prístupu do účtu

Chyba!

Nastala chyba. Skúste načítať stránku odznova.

Ochrana Klienta

Ochrana vkladov

Dukascopy Europe IBS AS je investičný broker (Investment Brokerage Company) licencovaný v EÚ a regulovaný inštitúciou Financial and Capital Market Commission (FCMC).

Podľa zákona o ochrane investora (Investor Protection Law) a smernice o systémoch pre odškodnenie investorov (Investor Compensation Schemes Directive (Directive 97/9/EC) na náhradu 90% nenávratne stratenej hodnoty finančných nástrojov, alebo straty spôsobenej zlyhaním investičných služieb, je pre investora garantovaná kompenzácia do výšky 20,000 EUR na klienta.

Ďalšie podrobnejšie informácie sú k dispozícii na oficiálnych stránkach FCMC a European Union Database.

Kustodiánska ochrana Dukascopy Bank

Finančné prostiedky Dukascopy Europe IBA AS a Vaše finančné prostriedky sú chránené manažmentom Dukascopy Bank prostredníctvom kustodiánskeho účtu vo Švajčiarsku. V prípade bankrotu spoločnosti Dukascopy Bank je táto garancia vo výške 100,000 CHF, pričom kompenzácia klientom Dukascopy Europe IBS AS bude vyplatená okamžite v prípade nevyspytateľných udalostí. 

Žiadne dodatočné poplatky za negatívny stav účtu

Dukascopy Europe IBS AS Vám ponúka výnimku pri uhrádzaní poplatkov v prípade negatívneho stavu účtu. Vďaka tejto novinke implementovanej 10. augusta 2017, klienti už nie sú zodpovední za vyrovnanie stavu účtu, ak kapitál klesne do záporných čísel. Klienti preto nemôžu stratiť viac ako investovali. Táto výnimka sa vzťahuje aj na existujúcich klientov.

Kreditné riziko Dukascopy Europe IBS AS

Vaše finančné prostriedky sú chránené manažmentom Dukascopy Europe IBS AS a jej vlastnými aktívami a likviditou.
Dukascopy Europe IBS AS narába so svojimi finančnými prostriedkami nezávisle od finančných prostriedkov svojich klientov.
Finančné prostriedky klientov Dukascopy Europe IBS AS nie sú používané na finančné aktivity Dukascopy Europe, a to i v prípade insolvencie Dukascopy Europe IBS AS.

Exkluzívna ochrana kapitálu

Dukascopy Europe IBS AS poskytuje jedinečnú možnosť obmedzenia strát na Vašom účte pomocou "stop-loss" funkcie, pokiaľ sú Vaše prostriedky spravované externým správcom alebo inou treťou osobou. V prípade, že obchodovateľný kapitál na Vašom účte dosiahne úroveň stanovenú stop-lossom, obchodovanie sa okamžite preruší a všetky otvorené pozície budú uzatvorené z dôvodu ochrany zostatku kapitálu na účte pred ďalšími stratami.

Okrem toho Vám Dukascopy Europe IBS AS dává možnosť okamžite zastaviť obchodovanie realizované Vaším správcom účtu (Money Manager) a jednoducho uzavrieť všetky otvorené pozície jedným klikom v online reportoch.

Berte prosím na vedomie, že poskytnutie Vášho účtu tretím stranám za účelom zhodnotenia prostriedkov, vrátane Vašich blízkych osôb, je podmienené podpisom a odovzdaním splnomocnenia tejto osobe.

Kontrola slippage

Dukascopy Europe IBS AS vynakládá veľlké úsilie na podporu riadenia rizika na volatilních trzích pomocou nástrojov pre obchodníkov.

Pomocou ovládacieho prvku kontroly slippage môžete vopred nastaviť maximálny negatívny sklz v plnení (slippage), ktorý môže ovplivniť cenu vyplnenia príkazu. Môžete dokonca úplne vylúčiť možnosť negatívneho sklzu, ale v takom prípade berte na vedomie, že zníženie tolerancie slippage zvyšuje pravdepodobnosť odmietnutia príkazu.

Ďalšie informácie o kontrole slippage nájdete na naších Wiki stránkach.

Uschovajte svoje užívateľské meno, heslo a PIN v tajnosti

Tretie osoby ako napríklad externý správca alebo poskytovatelia služieb by nemali nikdy žiadať o Vaše prístupové kódy a údaje, ale mali by mať osobitné prístupové práva priamo od Dukascopy Europe. Komunikovaním svojíchch prihlasovacích údajov a dát tretím osobám nielen porušujete zmluvné podmienky Dukascopy Bank, ale rovnako tak vážne vystavujete Vaše prosriedky zneužitiu či zprenevere. Okrem toho, osoby neidendifikované spoločnosťou Dukascopy Europe nemôžu komunikovať s našou podporou obchodu (support), čím by ste mohli vystaviť Váš kapitál riziku (napr. keď pozície na Vašom účte musia byť nutne uzatvorené a prístup k internetu zabraňuje prístupu k obchodnému systému na SWFX).

Forexové podvody

Pre bezpečnosť Vašich prostriedkov by mali byť investičné príležitosti vyhodnocované s tendenciou byť skeptický o vývoji trhu a investície. Dukascopy Europe IBS AS doporučuje obozretnosť pri nasledujúcich situáciach: 

  • Investície "príliš dobré, aby to bola pravda": neobchodujte príležitosti sľubujúce zbohatnutie za jediný deň. Nepoužívajte Vaše ťažko zarobené peniaze, úspory, penzijný fond alebo zálohu na Váš dom, aby ste investovali do týchto systémov. Existuje riziko, že nikdy nezískate takto stratené prostriedky späť.
  • Sľuby zaručených ziskov alebo extrémne dobrých výsledkov: Každý, kto tvrdí, že je schopný poskytovať pravidelné mesačné 30% alebo 40% zhodnotenie investícií sľubuje niečo, čo nemôže byť splnené z dlhodobého hľadiska. Takéto sľuby o obrovských ziskoch sú s najväčšou pravdepodobnosľou falošné a sú v podstate taktikou, ako sa dostať k Vašim prostriedkom
  • Podcenenie rizík spojených s obchodovaním cudzích mien: Vždy by ste mali byť ostražití pred prehláseniami individualít alebo firiem sľúbujúcich zvrátenie Vašej straty alebo ubezpečujúce, že Vaše investície zostanú v bezpečí. Obchodovanie na forexovom trhu zahrňuje vysoké riziko a môže skončiť stratou Vašich investícií.
  • Problémy získať informácie o subjekte: Nikdy nespolupracujte s niekým, kto nechce zdieľať informácie o svojej minulosti.
  • Prevod finančných prostriedkov tretej osobe: Investor plánujúci obchodovať v Dukascopy Europe svoje vlastné prostriedky, prípadne spolupracovať s externým správcom, musí vložiť svoje finančné prostriedky na účet v Dukascopy vedený na svoje meno alebo na účet v jednej z kustodiánských bánk Dukascopy. Prípadne môže investor požiadať o bankové garancie v prospech svojho účtu v Dukascopy Europe.

Spiace Účty (Dormant Accounts)

Váš účet sa stane "spiacím" (ang. "dormant"), pokiaľ Dukascopy Europe IBS AS nie je schopná s Vami naviazať kontakt. Táto situácia môže nastať najmä pri zmene miesta trvalého bydliska alebo kontaktných údajov bez upozornenia Dukascopy, alebo v prípade smrti bez predtým povereného právneho zástupcu, ktorého by sme mohli kontaktovať. V prípade "spánku" bude znovu-naviazanie kontaktu s Vami alebo Vašimi dedičmi pre Dukascopy Europe IBS AS obtiažné alebo nemožné. Aby sa predišlo "spánku" účtu, Dukascopy Europe IBS AS Vám odporúča: 

  • informujte nás ihneď, pokiaľ príde k zmene adresy, mena (napr. po svadbe);
  • informujte nás pokiaľ idete mimo Vaše trvalé bydlisko na dlouhú dobu a chcete zabezpečiť korešpondenciu;
  • vymenujte splnomocnenca alebo zástupcu s plnou mocou k zastupovaniu, ktorého môže Dukascopy Europe IBS AS kontaktovať v prípade, že sa účet stane "spiacím";
  • informujte priateľov (osoby, ktorým veríte) o svojich bankových údajoch. Dukascopy Europe IBS AS môže poskytnúť informácie iba osobám, ktoré sú oprávnené jednať vo Vašom mene na základe písomne potvrdeného a overeného formulára;
  • zostaviť zoznam aktív a mien príslušných bánk, kde sú uložené.