Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline

SWFX - Švajčiarský Forexový Trh

Riešenie

Dukascopy - SWFX - (Swiss FX Marketplace) je technologické riešenie pre obchodovanie využívajúce unikátne centralizované-decentralizované (ang. centralized-decentralized) trhové prostredie fungujúce podobne ako burzové obchodovanie. SWFX je špecializované na inštitucionálnu likviditu a okamžitú exekúciu. Medzi desiatimi forexovými trhmi na svete má SWFX unikátnu pozíciu kombinovaním likvidity najväčších svetových trhov.

Viac informácií o SWFX

Technológia

Medzi trhmi s centralizovanou štruktúrou dáva Dukascopy ako broker prístup k necentralizovanému trhu, kombinuje likviditu z ostatných trhov a niekoľkými bankami.

Viac informácií o technológii

Likvidita

Dukascopy - SWFX kumuluje likviditu prichádzajúcu od rôznych poskytovateľov a dodáva ju na trh prostredníctvom ECN - trhového technologického riešenia. Likvidita a ceny poskytované poskytovateľmi likvidity (Liquidity Providers) sú rovnomerne dodávané obchodníkom pripojeným do SWFX trhového prostredia.

Viac informácií o likvidite