Ranking

Trader / Place Avg. draw-down, % Średnia Rentowność Łączny Z/S w $ Najlepszy
miesiąc $
Najgorszy
miesiąc $
Sybskrybenci
sygnałów
DEMO / LIVE
Puste