رده بندی

معامله گر / مکان
حداکثرمانده حساب در مسابقه ماه جاری
حداکثر.
افت سرمایه,
%
عملکرد - افزایش واقعی سرمایه . حداکثر - 200 امتیاز. براساس رده بندی کاندید ها ، بر اساس 'عملکرد' , شرکت کنندگان بین 200 تا 1 امتیاز به شرح زیر بدست می اورند: (1) 200, (2) 180, (3) 170, (4) 165, (5) 160, (6) 159, (7) 158, ... (164) 1.
Performance,
USD
(points)
مشترکین سیگنال - نامزدی شامل دو بخش می باشد:

  • آزمایشی - مجموع حجم کپی معامله های تجارت شده توسط مشترکین فعال سیگنال آزمایشی در مسابقه تجارت اجتماعی در نظر گرفته شده است Social Trading contest .محدودیت: حجم کپی زمانی به حساب می آید که مشترک سیگنال حداقل با پنج ارائه دهنده اشتراک داشته باشد. حداکثر ۱۵ امتیاز.

    • واقعی - مجموع حجم کپی معامله های تجارت شده توسط مشترکین فعال سیگنال واقعی LIVE signal subscribersدر نظر گرفته شده است. حداکثر ۱۰ امتیاز.

    • DEMO: (1) 15, (2) 14, (3) 13, ... (15) 1.

      • LIVE: (1) 10, (2) 9, (3) 8, ... (10) 1.
سیگنال
مشترکان,
امتیازات
ازمایشی / واقعی
کیفیت سفارشات نسبت محاسبه شده حجم معاملاتی سفارشهای شرطی به کل معاملات انجام شده است. درصد چنین معاملاتی با حداکثر امتیاز (۵۰) ضرب می شوند. سفارشات شرطی شامل سفارشات در حال انتظار می باشند.
دستورات
شمار,
امتیازات
وبلاگ معامله گر - مسئولین و مدیران به کیفیت و دقت وبلاگ امتیاز می دهند. بستگی به تعداد روزهای ماه حداکثر امتیاز ۲۸ تا ۳۱ می باشد. شرکت کنندگان مجاز به ارسال یک پست در روز می باشند.ارسال پستهای اسپام و یا فحاشی دارای امتیاز منفی می باشد
معامله گر
blog,
امتیازات
امتیازات*
ساختار ارزیابی 65,4-66% 4,9-5,0% / 3,3% 16,3-16,5% 9,2-10,1% 100%
خالی

*جدول رده بندی کلی پس از ارزیابی کارشناسان دوکاسکپی تغییر خواهد کرد