Ranking

Trader / Place
Maximum equity's consecutive depreciation in the current contest month
Max.
draw-down,
%

Wyniki - realny wzrost kapitału. Maksymalnie - 200 punktów. Zgodnie z posiadanym miejscem, uczestnik może zyskać od 1 do 200 punktów, w następującej kolejności (wg. miejsc): (1) 200, (2) 180, (3) 170, (4) 165, (5) 160, (6) 159, (7) 158, ... (164) 1.

Performance,
USD
(points)

Subskrybenci sygnałów - łączny wolumen skopiowany przez subskrybentów w Konkursie na Handel Społecznościowy jest brany pod uwagę. Restrykcje skopiowany wolumen liczony jest, jeżeli subskrybent ma przynajmniej 5 dostawców sygnałów. Dla subskrybentów punkty liczone są następująco: (1) 25, (2) 24, (3) 23, (4) 22, (5) 21, (6) 20, (7) 19, ... (25) 1.

Restrykcje copied by
the signal subscribers active in Social Trading contest are
taken into account. Restriction: the copied volume is counted
if signal subscriber has subscribed to at least 5 providers.
Maximum 25 points.
For 'Signal subscribers' points are assigned linearly:
(1) 25, (2) 24, (3) 23, (4) 22, (5) 21, (6) 20, (7) 19, ... (25) 1.

Punkty
za liczbę
subskrybentów
DEMO / LIVE

Jakość pozycji - kalkulowany jest stosunek obróconego wolumenu wraz ze zleceniami warunkowymi w porównaniu do całości obróconego wolumenu. Procent takich zleceń jest mnożony przez maksymalny wynik - 50 punktów. Dla pryzkładu: 90% zleceń warunkowych - 45 punktów, 50% - 25 punktów itp. Zlecenia warunkowe zawierają zlecenia wejścia, SL oraz TP.

Punkty
za jakość

Blog Tradera - punkty przyznawane przez moderatora bazują na jakości i dokładności Blogu Tradera. Maksymalna liczba punktów waha się pomiędzy 28-31 punktów (w zależności od ilości dni w danym miesiącu). Moderatorzy sprawdzają blogi wszystkich uczestników, którzy nie powinni zamieszczać więcej niż 1 post dziennie. Taka liczba postów jest maksymalnie punktowaną. Moderatorzy podejmują decyzję o przyznaniu punktów. Zamieszczanie spamu, plagiatów, bezsensownych postów może być ukarane odjęciem punktów -1.

Punkty
za blog
Punkty*
Struktura ewaluacji 65,4-66% 4,9-5,0% / 3,3% 16,3-16,5% 9,2-10,1% 100%
Puste

*Końcowy ranking zostanie zmieniony po ewaluacji przez ekspertów Dukascopy