مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
Erno81
183.98k (198) 9.2 (45) +36 279
2
Bakst
195.44k (200) 14.12 (43) +36 279
3
wael1z1z
169.43k (193) 4.36 (48) +36 277
4
pinky
177.44k (197) 14.57 (43) +36 276
5
Imad_Loco
159.40k (188) 0 (50) +33 271
6
NataSm
176.24k (195) 20.09 (40) +36 271
7
tdurai84
161.67k (189) 11.67 (44) +36 269
8
Rijad
191.77k (199) 34.36 (33) +36 268
9
asad1983
152.28k (186) 7.04 (46) +36 268
10
egidijus
168.98k (192) 20.33 (40) +36 268
مشاهده لیست کلی (238)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

April results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of April Strategy Contest! 1 mouss19 2 kostyantyn 3 anikiv82 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل