مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
Chaudhry77
205.45k (199) 0 (50) +35 284
2
Illya
242.10k (200) 2.54 (49) +35 284
3
Yami
165.13k (196) 0 (50) +35 281
4
P22498
153.21k (193) 1.73 (49) +35 277
5
rafirala
150.46k (192) 0 (50) +35 277
6
NataSm
146.68k (191) .58 (50) +35 276
7
AdamFx42
171.45k (197) 11.62 (44) +35 276
8
wmndave
194.34k (198) 17.27 (41) +35 274
9
astropata2
158.58k (194) 12.68 (44) +35 273
10
como73
136.15k (188) 0 (50) +35 273
مشاهده لیست کلی (211)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

April results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of April Strategy Contest! 1 mouss19 2 kostyantyn 3 anikiv82 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل