Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

PHÂN TÍCH USDJPY BIỂU ĐỒ 1 GIỜ


USDJPY bật lên được bằng 1 nến Bullish Marubozu nhưng sau đó gãy rất mạnh. Mới đầu tuần đã cón sóng xuống mạnh rồi. Tôi bán cho hôm nay nhằm đi theo tín hiệu mới ở đầu tuần này.
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

PHÂN TÍCH USDJPY BIỂU ĐỒ 1 GIỜ


Xu hướng ngắn hạn của USDJPY vẫn là tăng. Cấu trúc giá tăng chưa thay đổi. Có thể đợi mua từ dưới lên tại các hỗ trợ.
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

PHÂN TÍCH VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ


Gold đi trong mô hình lớn Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head And Shoulders. Hôm nay bên vai phải đang có mô hinh nêm giảm - Falling Wedge - được hình thành. Đợi nó retest vùng mua rồi phá nêm là vào mua được
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments