مسابقه معامله گر بسته شده

نمایش رتبه و جوایز

1st place USD

6000

2nd place USD

3500

3rd place USD

2500

4th place USD

2000

5th - 6th places USD 1500

7th - 10th places USD 1000

11th - 15th places USD 500

21th - 30th places USD 200

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

Trader Contest results for August are announced.

Hi traders, fx211pips from Poland has managed to earn 262 points (912.39k) and finished first in…

بیشتر بخوانید

نتایج مسابقه برندگان اگوست 2020

fx211pips

fx211pips

1اول مکان
$ 6000 جایزه
forex_vn

forex_vn

2دوم مکان
$ 3500 جایزه
Belikewater

Belikewater

3سوم مکان
$ 2500 جایزه