جوایز

جایزه ۲۸۰۰۰ دلار؛ میان ۳۰ برنده هر ماه توزیع می شود:

1st place USD

6000

2nd place USD

3500

3rd place USD

2500

4th place USD

2000

5th - 6th places USD 1500

7th - 10th places USD 1000

11th - 15th places USD 500

21th - 30th places USD 200

به منظور واجد شرایط بودن برای باز کردن حساب و دریافت جایزه سه نفر برتر از برندگان درخواست می شود تا دریک برنامه تلویزیونی شبکه دوکاسکپی شرکت کنند دوکاسکپی تلویزیون روابط عمومی . کاربران فرصت ارائه استراتژی های معاملاتی را دارند و اصولی که باعث شد تا انها برنده شوند، همچنین شرکت در بحث های مرتبط با فارکس / اقتصاد / روانشناسی معاملاتی و غیره.

ضبط این برنامه بعد از گذشت یک ماه از پایان مسابقه انجام می گیرد. نمایندگان دوکاسکپی با شرکت کننده تماس خواهند گرفت و زمان دیدار را تعیین می کنند .

تنها دستگاه مورد نیاز برای شرکت در پخش، یک میکروفون و وب است. پخش به زبان انگلیسی برگزار می شود.

جوایز نقدی پس از اعلام ارزیابی کارشناس دوکاسکپی به ۳۰ تن از معامله گران عمده تعلق می گیرد. همه جوایز در قالب یک حساب واقعی با دوکاسکپی واریز می شوند. برندگان مقدار جایزه نقدی از حساب خود را تنها پس از ایچاد گردش مالی مورد نیاز بر داشت می کنند.