تمایلات بازار

سلب مسئولیت حقوقی و افشای ریسک
نظرات بیان شده در اینجا مربوط به کاربران هستند و لزوما بیانگر دیدگاه دوکاسکپی نمی باشند. دوکاسکپی صحت و درستی و کامل بودن اطلاعات در اینجا را ضمانت نمی کند. دوکاسکپی مسئولیت هیچگونه شکایات و یا خسارات را بر عهده نمی گیرد. بطور خاص ,هیچ چیز در اینجا شامل توصیه های مالی ،حقوقی و یا غیره نمی باشد. این اطلاعات برای نفوذ در تصمیمات سرمایه گذاری شما در نظر گرفته نشده است ,و نباید به عنوان یک مشاوره و یا توصیه ای برای خرید و فروش محصولات مالی تلقی شود,بنابراین، هر اقدامی که شما پس از تجزیه و تحلیل از اطلاعات انجام دهید به مسئولیت خود شما می باشد . شما باید قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد چگونگی سرمایه گذاری با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید. باید اضافه کرد که از شما انتظار می رود که در موضوع خود باقی بمانید و از موضوعات بی ربط و زشت و نا پسند دوری کنید,از شما تقاضا می شود که از ارسال پست هایی که حاوی مطالبی هستند که موجب پیگرد قانونی می شوند مانند نقض قوانین کپی رایت ، خود داری فرمائید. دوکاسکپی هیچ مسئولیتی را در قبال اینگونه فعالیتها نمی پذیرد.

Compare the open sentiments of Contest and LIVE traders

Top 5 open sentiments - مشتریان ازمایشی

ابزار
کوتاه باز شد
بلند باز شد
بدون داده

Top 5 open sentiments - مشتریان واقعی

ابزار
کوتاه باز شد
بلند باز شد
EUR/USD
49.5%
50.5%
GBP/USD
68.84%
31.16%
USD/CHF
13.28%
86.72%
USD/JPY
43.03%
56.97%
AUD/USD
67.44%
32.56%

تکنیک های معاملاتی

فعال سازی معاملات

معامله گر زمان GMT معامله/پیش بینی
خالی
سلب مسئولیت حقوقی و افشای ریسک
نظرات بیان شده در اینجا مربوط به کاربران هستند و لزوما بیانگر دیدگاه دوکاسکپی نمی باشند. دوکاسکپی صحت و درستی و کامل بودن اطلاعات در اینجا را ضمانت نمی کند. دوکاسکپی مسئولیت هیچگونه شکایات و یا خسارات را بر عهده نمی گیرد. بطور خاص ,هیچ چیز در اینجا شامل توصیه های مالی ،حقوقی و یا غیره نمی باشد. این اطلاعات برای نفوذ در تصمیمات سرمایه گذاری شما در نظر گرفته نشده است ,و نباید به عنوان یک مشاوره و یا توصیه ای برای خرید و فروش محصولات مالی تلقی شود,بنابراین، هر اقدامی که شما پس از تجزیه و تحلیل از اطلاعات انجام دهید به مسئولیت خود شما می باشد . شما باید قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد چگونگی سرمایه گذاری با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید. باید اضافه کرد که از شما انتظار می رود که در موضوع خود باقی بمانید و از موضوعات بی ربط و زشت و نا پسند دوری کنید,از شما تقاضا می شود که از ارسال پست هایی که حاوی مطالبی هستند که موجب پیگرد قانونی می شوند مانند نقض قوانین کپی رایت ، خود داری فرمائید. دوکاسکپی هیچ مسئولیتی را در قبال اینگونه فعالیتها نمی پذیرد.