مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
Yami
105.01k (200) 0 (50) +36 286
2
mohands_moslim
104.65k (199) 0 (50) +36 285
3
demo1234
104.49k (198) 0 (50) +36 284
4
mrlfx
104.16k (197) 0 (50) +36 283
5
anvifx
103.96k (196) 0 (50) +36 282
6
FE_GMTplus10
103.73k (195) 0 (50) +36 281
7
Drift
103.55k (194) 0 (50) +36 280
8
rafirala
103.54k (193) 0 (50) +36 279
9
roboGIRL
102.65k (192) 0 (50) +36 278
10
sayl
102.37k (191) 0 (50) +36 277
مشاهده لیست کلی (102)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

January results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of January Strategy Contest! 1 Chaudhry77 2 APItraderFX 3 kukul3 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل