مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
NoWay
221.99k (200) 0 (50) +36 286
2
TRENDMASTER
175.24k (198) 0 (50) +36 284
3
sos
166.69k (197) 0 (50) +36 283
4
Anton_Bustrov
165.77k (196) 0 (50) +36 282
5
Illya
150.64k (193) 0 (50) +36 279
6
popopo
214.25k (199) 15.93 (42) +36 277
7
Erno81
147.08k (191) 1.65 (49) +36 276
8
knigalady
158.31k (194) 11.16 (44) +36 274
9
Tino64
140.85k (185) 0 (50) +36 271
10
VladPo
146.24k (190) 10.12 (45) +36 271
مشاهده لیست کلی (209)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

June results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of June Strategy Contest! 1 Misi 2 sircris 3 Bakst 4 pinky 5…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل