نتایج

معامله گر & مکان جایزه, $ ,
امتیازات عملکرد
قرعه کشی,
امتیازات
پاداش,
امتیازات
مجموع,
امتیازات
TforT
1اول مکان
5000 257.58K
(195)
5 (47) + 36 0 278
PrinceChoco
2دوم مکان
2500 281.80K
(196)
14 (43) + 36 0 275
VITRAUX
3سوم مکان
2500 246.35K
(194)
9 (45) + 36 0 275
superfxworld
4چهارم مکان
1000 313.03K
(198)
19 (40) + 36 0 274
Centauri
5چهارم مکان
1000 236.74K
(192)
10 (45) + 36 0 273
popopo
6چهارم مکان
1000 305.32K
(197)
24 (38) + 36 0 271
MSCopy
7چهارم مکان
500 188.89K
(185)
3 (48) + 36 0 269
APItraderFX
8چهارم مکان
500 241.83K
(193)
25 (37) + 36 0 266
egidijus
9چهارم مکان
500 182.09K
(184)
11 (44) + 36 0 264
sudink
10چهارم مکان
500 213.36K
(189)
29 (35) + 36 0 260
Debian
11چهارم مکان
0 157.35K
(176)
10 (45) + 36 0 257
FE_GMTplus10
12چهارم مکان
0 336.46K
(199)
57 (21) + 36 0 256
Hoshigakiii
13چهارم مکان
0 200.57K
(187)
33 (33) + 35 0 255
Ziyabash
14چهارم مکان
0 211.08K
(188)
39 (30) + 36 0 254
megajorko
15چهارم مکان
0 145.37K
(172)
11 (44) + 36 0 252