مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
williamb
299.90k (200) 5.53 (47) +35 282
2
sezann
199.71k (196) 0 (50) +35 281
3
rafirala
187.61k (194) 0 (50) +35 279
4
milanova0429
213.24k (197) 12.1 (44) +35 276
5
P3tr4
183.29k (192) 1.97 (49) +35 276
6
Helga_Pehkel
198.26k (195) 9.08 (45) +35 275
7
pyv
185.73k (193) .04 (50) +31 274
8
pinky
267.54k (199) 24.6 (38) +35 272
9
AdamFx42
170.04k (189) 7.84 (46) +35 270
10
mutsi
178.47k (191) 13.18 (43) +35 269
مشاهده لیست کلی (290)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل