مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
P3tr4
220.11k (196) 1.97 (49) +35 280
2
sezann
210.95k (195) 1.36 (49) +35 279
3
williamb
310.56k (200) 14.83 (43) +35 278
4
milanova0429
239.20k (198) 12.1 (44) +35 277
5
AdamFx42
253.45k (199) 23.48 (38) +35 272
6
NO1
184.43k (193) 12.55 (44) +35 272
7
Helga_Pehkel
223.75k (197) 22.23 (39) +35 271
8
anvifx
158.64k (186) 2.84 (49) +35 270
9
rafirala
183.14k (191) 11.32 (44) +35 270
10
fx211pips
194.79k (194) 21.36 (39) +35 268
مشاهده لیست کلی (312)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل