مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
P3tr4
220.11k (198) 1.97 (49) +35 282
2
sezann
211.76k (195) 1.36 (49) +35 279
3
williamb
330.78k (200) 14.83 (43) +35 278
4
NO1
196.79k (194) 12.55 (44) +35 273
5
anvifx
158.64k (188) 2.84 (49) +35 272
6
AdamFx42
270.84k (199) 23.48 (38) +35 272
7
fx211pips
216.30k (197) 21.36 (39) +35 271
8
mutsi
189.42k (193) 13.18 (43) +35 271
9
Helga_Pehkel
214.45k (196) 22.23 (39) +35 270
10
rafirala
165.26k (190) 15.33 (42) +35 267
مشاهده لیست کلی (316)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل