مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
NoWay
231.22k (200) 0 (50) +36 286
2
TRENDMASTER
202.24k (198) 0 (50) +36 284
3
sos
171.22k (197) 0 (50) +36 283
4
Anton_Bustrov
165.77k (194) 0 (50) +36 280
5
Erno81
156.35k (192) 1.65 (49) +36 277
6
popopo
230.37k (199) 15.93 (42) +36 277
7
Tino64
145.27k (190) 0 (50) +36 276
8
knigalady
171.18k (196) 11.16 (44) +36 276
9
mynkk
142.10k (188) 0 (50) +36 274
10
VladPo
160.13k (193) 10.12 (45) +36 274
مشاهده لیست کلی (210)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

June results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of June Strategy Contest! 1 Misi 2 sircris 3 Bakst 4 pinky 5…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل