مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
williamb
277.88k (200) 7.34 (46) +35 281
2
sezann
201.08k (195) .54 (50) +35 280
3
Helga_Pehkel
229.24k (199) 9.08 (45) +35 279
4
milanova0429
213.24k (198) 12.1 (44) +35 277
5
rafirala
189.18k (192) 0 (50) +35 277
6
pyv
192.45k (193) .77 (50) +31 274
7
P3tr4
174.51k (190) 4.79 (48) +35 273
8
fx211pips
213.08k (197) 21.36 (39) +35 271
9
anvifx
146.37k (185) 2.84 (49) +35 269
10
mutsi
184.15k (191) 13.18 (43) +35 269
مشاهده لیست کلی (298)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل