Използвам статистически отклонения и според мен се оформя фигура от двоино дъно или глава с рамене
翻译为 英语 显示原始