Activity

  
Avatar

Recoil

Read full story
Translate to English Show original
Avatar

EUR/USD

Използвам статистически отклонения и според мен се оформя фигура от двоино дъно или глава с рамене
Read full story
Translate to English Show original
Avatar

Gold

Това е доста дългосрочна прогноза основана на наречената фиура от мен Щтрудел при която има доста дулго време консолидация и след това има изригване в поска обратна на съществувашия тренд. Изполвам статистически отклонения,МА,Стохастик
Read full story
Translate to English Show original