Prognoza
Obecna cena: 99.66
Prognozowana cena: 97.85
Dystans: 181 pips (1.81%)

Użyte narzędzia
Ichimoku (7, 28, 119)
Poziomy wsparcia I oporu
Linie trendu
Poziomy Fibonacciego


Wykres dzienny
Na wykresie dziennym para nie może rozstać się z chmurą będąc raz poniżej raz powyżej bardzo długiej linii senkou span B. Dopiero przyszła chmura zmieniła kolor na wzrostową i ruszyła linią senkou span B. Cena może wybić się wyżej w momencie kiedy pozostałe linie ichimoku opuszczą chmurę jednakże napotka silny opór w postaci 61.8% zniesienia fobonacciego fali spadkowej od grudnia 2014 do końca stycznia 2015.


Wykres tygodniowy
Na wykresie tygodniowym cena znajduje się cały czas nad wzrostową chmurą lecz widać wyraźnie, że ma duże problemy z dalszymi wzrostami. Moim zdaniem ma szanse dotrzeć do oporu, o którym wspomniałem przy wykresie dziennym, później jest możliwy spadek do czerwonej linii trendu gdzie może wybić się mocno w górę.
Translate to English Show original