Instrument: GBR.IDX
Cel: 6935,000

Prognoza: GBR.IDX/GBP z 2016.12.31 na 2017.02.01 12:00 GMT
Cena aktualna:
7102,959 (2016.12.30 22:00 GMT)
Cena prognozowana:
6935,000 (2017.02.01 12:00 GMT)

Opis:
Prognozowane odbicie korekcyjne od linii oporu [1D].
Translate to English Show original