EURUSD - przewidywany kurs: 1.14
Translate to Inglese Show original