AUDCAD sa už dva roky pohybuje v pásme, ktoré nie je príliš široké a to cca 1200 bodov. V roku 2017 predstavuje toto pásmo iba 800 bodov, čo predstavuje asi 8%-ný rozsah. Keď sa bližšie pozrieme na vývoj kurzu, v posledných mesiacoch až rokoch nie je badať žiaden zásadnejší trend. Pár sa obchoduje výlučne do strany. V súčasnosti sa však nachádza blízko ročných miním na S2 supporte z indikátora PivotPoint, kde pár poklesol po zvýšení úrokových sadzieb kanadskou národnou bankou.
Očakávam, že tento support pár podrží a vidím preto možnosť nárastu vyššie. K rozhodujúcemu dátumu očakávam kurz na úrovni 0,9881, čo bude stále pod pivotom.

Used tools: Trendline, Time maker, Pivot point, MACD, BBANDS, SMA200, Supports and resistances,
Target: 0,9881
Charts: Daily, Weekly

Translate to English Show original