Na striebre rovnako ako na zlate očakávam mierny nárast. V máji bola na striebre výraznejšia korekcia, no podľa mňa sme našli dno tohto poklesu a už pôjdeme iba smerom hore. Priestor dolu je totiž limitovaný, no priestor nahor máme otvorený.

Použité pomôcky: trend lines, Bollinger bands, MACD, time maker, day and week chart, SMA200, supports and resistances
Target: 17.826

Translate to English Show original