Na páre EURUSD očakávam pokles, nakoľko sa hýbeme na hornej hrane rastového kanála zo začiatku tohto roka. Pokles očakávam najmä kvôli tomu, že máme stále neuzatvorený GAP z konca apríla.

Použité pomôcky: Channel lines (kanál), Bollinger bands, MACD, time maker, hoizontal line,day and week chart

Translate to English Show original