نتایج

کاربر جایزه متوسط حداکثر زیان متوسط. ماهانه
سود دهی, %
مجموع
سود و ضرر, $
برترین ماه بدترین
ماه, $
مشترکان سیگنال
ازمایشی/واقعی
Likerty
Likerty
1 place
1000   52 355 1 774 817 1 601 167 -94 989 158/2
MyiDEA
MyiDEA
2 place
800   59 204 1 022 323 807 232 -77 660 221/0
xyzne
xyzne
3 place
600   50 186 927 956 926 822 -71 520 74/0
ahmadnawaz
ahmadnawaz
4 place
400   59 156 778 986 1 007 795 -71 915 66/0
NoWay
NoWay
5 place
200   55 155 775 991 904 836 -67 418 99/0
Stranger
Stranger
6 place
  51 149 744 397 633 483 -82 835 148/1
aleks1204
aleks1204
7 place
  45 134 669 714 264 872 -71 116 67/0
Aeappk53
Aeappk53
8 place
  59 129 642 727 357 711 -99 491 597/31
femme
femme
9 place
  30 121 602 641 335 665 -10 758 73/1
sergevna
sergevna
10 place
  49 117 586 333 427 674 -68 350 119/0
mohmmed11
mohmmed11
11 place
  53 115 576 958 424 845 -86 708 40/0
Lebanon
Lebanon
12 place
  28 112 561 355 635 546 -74 191 42/0
Szumlakowski
Szumlakowski
13 place
  39 112 560 153 385 418 -65 984 46/0
SikmaN
SikmaN
14 place
  39 111 556 495 194 883 -85 499 349/11
AforAyushs
AforAyushs
15 place
  57 106 530 483 403 514 -82 767 43/0
saulberenson
saulberenson
16 place
  54 97 485 213 727 094 -67 773 300/0
imed83
imed83
17 place
  39 91 454 496 458 788 -63 089 43/0
Lexuski
Lexuski
18 place
  57 79 394 021 572 824 -67 905 107/9
Roman1
Roman1
19 place
  12 78 389 714 389 714 0 83/1
ELENA_M
ELENA_M
20 place
  17 77 386 617 277 881 -56 260 38/0
alifari
alifari
21 place
  50 74 371 391 225 309 -96 563 137/8
mrxau
mrxau
22 place
  25 69 346 408 188 687 -17 749 139/2
miriam1313
miriam1313
23 place
  55 69 343 188 209 581 -87 614 278/3
snowshow
snowshow
24 place
  23 64 318 418 294 178 -67 970 913/109
Kozj
Kozj
25 place
  58 60 298 351 280 818 -90 266 9/0
abikhan
abikhan
26 place
  49 53 267 118 385 554 -61 165 27/0
alias1980
alias1980
27 place
  39 53 263 912 113 926 -40 452 36/0
sell
sell
28 place
  31 51 257 326 188 525 -79 572 36/0
forexiv
forexiv
29 place
  43 50 248 736 161 368 -93 602 27/0
Daytrader21
Daytrader21
30 place
  12 47 237 322 281 997 -31 340 240/6
SaintFrantic
SaintFrantic
31 place
  41 47 234 337 220 614 -79 542 54/0
limko
limko
32 place
  20 44 220 799 303 640 -82 841 13/0
Starsailor
Starsailor
33 place
  31 40 198 235 192 423 -83 236 7/0
Fabolous
Fabolous
34 place
  23 38 189 939 219 771 -32 940 7/0
saso
saso
35 place
  46 31 156 009 117 426 -99 171 100/0
thebillionaire88
thebillionaire88
36 place
  29 30 150 135 231 710 -59 657 2/0
smartcat
smartcat
37 place
  16 29 144 836 121 569 -30 850 12/0
belluc
belluc
38 place
  24 28 140 825 204 341 -63 516 7/0
nadita2011
nadita2011
39 place
  59 28 140 483 255 556 -83 472 41/0
SteveM
SteveM
40 place
  31 28 138 714 89 604 -30 642 92/2
Bombila
Bombila
41 place
  48 27 133 366 101 648 -96 329 10/0
DominguezV
DominguezV
42 place
  28 26 131 753 173 778 -33 083 29/0
efen12
efen12
43 place
  10 25 126 953 148 086 -10 716 18/0
Croesus
Croesus
44 place
  20 25 126 808 73 013 0 8/0
RanaKhalid
RanaKhalid
45 place
  55 25 122 659 261 907 -75 331 61/0
Kumpel
Kumpel
46 place
  7 24 121 319 143 707 -22 524 16/0
Ton
Ton
47 place
  22 24 119 218 60 860 -13 519 60/3
ivanbgd
ivanbgd
48 place
  58 24 118 385 145 747 -95 356 156/11
ship
ship
49 place
  6 24 118 332 118 332 0 4/0
Olgest
Olgest
50 place
  38 23 116 909 177 336 -49 722 7/0