How does Market Depth work?

Please explain the data in the Market Depth window.

Are these volumes all pending orders?
Do these volumes include Stop-orders and Profit-orders?

How can i determine what volume is offered for short and what is offered for long.

Translate to English Show original

orto leave comments

Answers: 4

Best Answer

Hi,

1. Please explain the data in the Market Depth window.

Data in the "Market Depth" window shows how much liquidity is available on the first ten price levels of each offer side and allows participants to anticipate the full execution before placing their order. Liquidity mainly comes from external liquidity providers but you have opportunity to act as and internal liquidity provider by using BID and OFFER orders.

https://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/swfx/liquidity_business_model/
https://www.dukascopy.com/wiki/#Place_BID_OFFER2. Are these volumes all pending orders?

I don't know the exact technical details of how the market depth is constructed. I view it as a collection of bids and offers from external and internal liquidity providers. Bids and offers are both of pending order type, so the answer would be yes.3. Do these volumes include Stop-orders and Profit-orders?

Liquidity shown is a part of providers' trading strategies and includes both entry and exit orders. Clients' stop and profit orders, which trigger a market order whenever a certain price level is hit, are not shown in the market depth.4. How can i determine what volume is offered for short and what is offered for long.

"Bid" column in the "Market Depth" window represents volume available on the first ten price levels for opening a short position. "Ask" column in the "Market Depth" window represents volume available on the first ten price levels for opening a long position.P.S. The answers are based on my current understanding of the SWFX marketplace. You can contact [email protected] for validation and/or more information.

Translate to English Show original
26 Nov. 2015 by

orto leave comments

Market depth is closely related to liquidity and volume within a security, but does not mean that every stock showing a high volume of trades has good market depth. On any given day there may be an imbalance of orders large enough to create high volatility, even for stocks with the highest daily volumes. The decimalization of ticks on the major U.S. exchanges has been said to increase overall market depth, as evidenced by the decreased importance of market makers, a position needed in the past to prevent order imbalances.

Translate to English Show original
10 Dec. 2015 by

orto leave comments

DOM neboli dept of market indikátor nám v platformě Jforex znázorňuje velikost objemu limitních pozic ( čekajících ) v milionech, ( chcete-li obchodníků ) na cenové hladině jak na straně nabídky tak poptávky. Je to pouze informativní indikátor vyjadřující momentální chuť všech investorů nabízet určitou cenu, nebo poptávat určitou cenu. Je třeba si vždy navolit správný pár, který chcete sledovat.Volbu instrumentu provedete na horní liště okna instrumentu.Je to šedý rámeček v levém horním rohu grafu instrumentu. Kliknutím se vám rozbalí nabídka a vy si kliknutím zvolíte příslušný instrument.Ten se vám automaticky ukáže v okně DOMU. Dom si můžete zvětšit. 2X klikněte na v levé části okna DOM na slovo instrumenty. Dom se vám zvětší a přesune přes vámi obchodovaný graf. Snad jsem to vysvětlil dostatečně, pokud ne kontaktujte podporu Dukascopy

Translate to English Show original
18 Nov. 2015 by

orto leave comments

It is simply how many traders are in the market at the time in other words its the deep the liquidity

Translate to English Show original
9 Dec. 2015 by

orto leave comments
Please log in or register to post answer.